Γραφειοκρατία

Διευκόλυνση του επιχειρείν από το
Η μετά θάνατον εμπειρία των κληρονόμων με την

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιχειρηματική δραστηριότητα vs γραφειοκρατική

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η έννοια και οι λειτουργίες της δημόσιας