ΤΟ BLOG
19/03/2018 12:23 EET | Updated 19/03/2018 12:23 EET

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ: Η στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας το μόνο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης

PhotoAllel via Getty Images

Πόσο ορθολογικό είναι η Ελλάδα να εισάγει κρέας, λαχανικά, γάλα και σιτηρά; Πώς μπορεί μια οικονομία να είναι βιώσιμη όταν άνω του 60% του συνολικού τζίρου κατανάλωσης ανήκει σε εξωχώριες εταιρείες; Την απάντηση την βιώνουμε καθημερινά εδώ και μια οκταετία με τις συντριπτικές επιπτώσεις της κρίσης στην ελληνική οικονομία και την ευρύτερη κοινωνία. Καμία οικονομία δεν μπορεί να αντέξει αν εισάγει περισσότερο από ό,τι παράγει. Οπότε, η μόνη απάντηση τώρα είναι ξανά ερώτηση. Τι κάνουμε για αυτό; Στηρίζουμε την ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας ώστε να παράγουμε αντί να δανειζόμαστε για να εισάγουμε. Κι αυτό ακριβώς κάνει η Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ. 

Το ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ αποτελεί μία Πρωτοβουλία 40 –προς το παρόν- επιχειρήσεων ελληνικής ιδιοκτησίας που έχει ως στόχο να αναδείξει τον κρίσιμο ρόλο των ελληνικών επιχειρήσεων στην επανεκκίνηση της οικονομίας και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Μετρώντας ορισμένες από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρήσεις, τα Μέλη της Πρωτοβουλίας έχουν περάσει από διαδικασία ελέγχου από την εταιρεία EUROCERT ώστε, μεταξύ άλλων, να πιστοποιηθεί ότι διατηρούν το τρίπτυχο Έδρα, Παραγωγή και Ιδιοκτησία στην Ελλάδα και εκπροσωπούν ένα εύρος τομέων της ελληνικής οικονομίας, από τρόφιμα και ποτά έως φαρμακευτικά προϊόντα. 

Το «Πού, σε ποιον Τόπο» μια επιχείρηση θα διατηρήσει ή θα επενδύσει την υπεραξία που παράγει αποτελεί ερώτημα μείζονος σημασίας για τη βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας. Οι ελληνικές επιχειρήσεις παράγουν για την ελληνική οικονομία υπερπολλαπλάσια προστιθέμενη αξία ανά μονάδα κύκλου εργασιών σε σύγκριση με εισαγωγικές ή θυγατρικές εξωχώριων εταιρειών. Δημιουργούν θέσεις εργασίας και δημόσια έσοδα. Διατηρούν παραγωγικές μονάδες. Αναπτύσσουν έρευνα και εξελίσσουν νέα προϊόντα/υπηρεσίες. Επενδύουν. Δημιουργούν εθνικό πλούτο, ο οποίος παραμένει εντός συνόρων και επανεπενδύεται, δημιουργώντας νέες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και δυνατότητες ανάπτυξης. 

Η Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις για να προβάλλει το πραγματικό μέγεθος της αξίας που παράγουν στην οικονομία οι ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες, παρά τις καθημερινές προκλήσεις, συνεχίζουν να διατηρούν την παραγωγή-μεταποίηση τους στην Ελλάδα αντί να επιλέξουν άλλες φορολογικά πιο «φιλικές» χώρες. Πραγματοποιεί εργασίες ώστε να δημιουργήσει ένα πλαίσιο που θα ενθαρρύνει τη δημιουργία νέων παραγωγικών-μεταποιητικών επιχειρήσεων. Προωθεί συνέργειες μεταξύ των μελών της και, πιο σημαντικά, μεταξύ της Πρωτοβουλίας και εγχώριων - διεθνών φορέων ώστε να δημιουργηθούν οφέλη με ουσιαστικό αντίπτυπο στις αναπτυξιακές προσπάθειες. Έχει δημιουργήσει ειδική σήμανση ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των Μελών της, ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει κάθε φορά που αγοράζει ένα προϊόν με αυτό το σήμα, πως η υπεραξία του επιστρέφει πολλαπλάσια στην ελληνική οικονομία και τον ίδιο. 

Η στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας αποτελεί σήμερα το μόνο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης που μπορεί να βγάλει τη χώρα από την κρίση και να οδηγήσει την οικονομία σε μακροπρόθεσμη πορεία ανάπτυξης. Σε αυτή την προσπάθεια, όμως, πρέπει να είμαστε πολλοί για να είμαστε δυνατοί. Χρειαζόμαστε όλους στο πλευρό μας. Τις ελληνικές επιχειρήσεις που διατηρούν την έδρα και δραστηριότητά τους στην Ελλάδα να ενώσουν τις δυνάμεις τους μαζί μας και να γίνουν Μέλη ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, ώστε να πετύχουμε περισσότερα ακόμα πιο γρήγορα. Τους φορείς για να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερες συνέργειες. Και τους καταναλωτές για να θυμόμαστε όλοι ότι κάθε καταναλωτική μας επιλογή έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην πορεία της οικονομίας μας.