ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
26/11/2018 07:37 EET

Ποιοι δικαιούνται διαγραφή οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία

Δείτε αναλυτικά τους δικαιούχους

Eurokinissi

Θέμα ημερών είναι η ενεργοποίηση της διαδικασίας για τη διαγραφή των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία εξαιτίας πρόσθετων τελών και τόκων λόγω εύλογης αµφιβολίας για την υπαγωγή τους στην παράλληλη ασφάλιση. Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας του ΕΦΚΑ, προκειμένου δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες να δουν να διαγράφονται οφειλές τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία. 

Δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση διαγραφής οφειλών θα είναι ακόμα και όσοι έχουν χρέη στο βασικό τους Ταμείο, αλλά επιθυμούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους στον πρώην ΟΑΕΕ. 

Συνολικά δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης των οφειλών τους σε ασφαλιστικά ταμεία είναι:

1. Νέοι ασφαλισμένοι, οι οποίοι ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μετά την 1η Ιανουαρίου 1993. Οι συγκεκριμένοι πρέπει να είναι περιπτώσεις υποχρεωτικής υποχρεωτικής ασφάλισής σε δύο ή περισσότερα ταµεία λόγω ιδιότητας και απασχόλησης, που δεν προέβησαν σε επιλογή φορέα εντός 6 µηνών από την έναρξη της δεύτερης απασχόλησης. Μοναδικό κριτήριο εξέτασης των αιτηµάτων είναι η «πλήρης ασφάλιση σε έναν πρώην ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης κατά το χρονικό διάστηµα για το οποίο ζητείται η διαγραφή οφειλών από άλλον πρώην φορέα». Κύριοι οφειλόμενοι αυτής της κατηγορίας είναι εργαζόμενοι με μπλοκάκι, οι οποίοι είχαν και μισθωτοί εργασία και δεν πήραν απαλλαγή από τον ΟΑΕΕ. Μόνη προϋπόθεση είναι ο εργαζόμενος να αποδεικνύεται πλήρης ασφάλιση στο ΙΚΑ για την επίµαχη περίοδο. 

2.Επιχειρηµατίες που εξαιρούνταν από τον ΟΑΕΕ και ασφαλίζονταν στον πρώην ΟΓΑ µε ειδικά πληθυσµιακά κριτήρια, τα οποία τροποποιούνταν κατά καιρούς µε αποτέλεσµα να διεκδικούνται οφειλές και από τα δύο πρώην Ταµεία. Μπορούν να αιτηθούν τη διαγραφή βεβαιωµένων και µη οφειλών τους προς τον ΟΑΕΕ. Κριτήρια είναι η υπαγωγή στους δύο φορείς να έγινε για την ίδια δραστηριότητα και να προκύπτει πλήρης ασφάλιση στον πρ. ΟΓΑ κατά το χρονικό διάστηµα για το οποίο ζητείται διαγραφή οφειλών από τον πρ. ΟΑΕΕ. Η προϋπόθεση της πλήρους ασφάλισης συντρέχει ακόµα και όταν δεν έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές κατά το επίµαχο χρονικό διάστηµα.

3. ∆ηµοσιογράφοι παλαιοί ασφαλισµένοι, οι οποίοι ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά έως τις 31 Δεκεμβρίου 1992, προερχόµενοι από το πρώην ΤΣΠΕΑΘ που διατηρούσαν παράλληλα µπλοκάκι για δηµοσιογραφικές υπηρεσίες και βρέθηκαν µε χρέη στον ΟΑΕΕ. Κριτήριο για την εξέταση των αιτηµάτων ορίζεται η πλήρης ασφάλιση στο πρ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για την ίδια χρονική περίοδο και για την ίδια δραστηριότητα. 

Οι διαγραφές, πέραν της κύριας, θα αφορούν, αναλογικά, και τους κλάδους επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ, όπου προβλέπονται. Οι ρυθµίσεις εφαρµόζονται σε υποθέσεις που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας. Τυχόν καταβληθέντα ποσά έναντι των επίµαχων οφειλών δεν επιστρέφονται αλλά λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της σύνταξης.

Η αίτηση θα γίνεται ηλεκτρονικά και μέχρι την έκδοση της απόφασης θα αναστέλονται τα αναγκαστικά µέτρα µέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των αµφισβητούµενων χρεών.