Να πούμε ότι βλέπουμε ότι μοιάζει (σε χρώμα και στα χέρια) με το άγαλμα του Αλέξανδρου της Αντιοχείας
Ένα φωτογραφικό αφιέρωμα στις σταρ «σε ενδιαφέρουσα»