Τυφλός

LIFE

Και όμως! Ο έρωτας είναι Pradit_Ph via Getty Images