Εμμανουέλ Μακρόν

Πέμπτη Γαλλική Δημοκρατία
Είναι η δημόσια διοίκηση,
Ανανέωση εναντίον