Εμμανουέλ Μακρόν

Πέμπτη Γαλλική Δημοκρατία
Είναι η δημόσια διοίκηση,
Εκλογή Μακρόν: Τομή στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι ή μάχη
Ανανέωση εναντίον
Οι 26.000 πόρτες και οι καθημερινοί άνθρωποι του
Η εξωτερική πολιτική του