«Εσύ έπρεπε να παντρευτείς και παντρεύτηκες. Εγώ όμως σου δηλώνω ότι δεν πρόκειται να παντρευτώ ποτέ. Αφού δεν ημπόρεσα να
Δεν είναι η πρώτη φορά που το άγαλμα υπέστη φθορές από αγνώστους.
Πολιτισμός, αυτό είναι το διαχρονικό μας πλεονέκτημα.
... δηλαδή ηγέτης με πνεύμα αυτοθυσίας.
Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγες εβδομάδες (30 Σεπτεμβρίου)  στην ιστορική αίθουσα του «Βουλευτικού» ευρισκόμενη στην πόλη του
Μια εκδήλωση τιμής για τον Ιωάννη Καποδίστρια στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής