Γέννα

LIFE

Ο σεβασμός στον άνθρωπο ξεκινάει στη γέννησή