Γέννα

Ο σεβασμός στον άνθρωπο ξεκινάει στη γέννησή