Πρώτη δημοσίευση στοιχείων για τις υιοθεσίες και τις αναδοχές στην Ελλάδα

Τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι ελάχιστα τα παιδιά που είναι νομικά διαθέσιμα για υιοθεσία.
HuffPost Greece

Στοιχεία για τις υιοθεσίες και τις αναδοχές στην Ελλάδα δημοσιεύονται για πρώτη φορά από το αρμόδιο υπουργείο, που αποκαλύπτουν το μέγεθος της διαθεσιμότητας των παιδιών που ψάχνουν μια οικογένεια, είτε στο πλαίσιο της υιοθεσίας, είτε της αναδοχής.

Από τα στοιχεία φαίνεται πόσο λίγα παιδιά είναι νομικά διαθέσιμα για υιοθεσία, και πόσα πολλά είναι διαθέσιμα μόνο για αναδοχή.

Μόνο 73 παιδιά διαθέσιμα για υιοθεσία

Ειδικότερα σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σήμερα, στην Ελλάδα φιλοξενούνται συνολικά 1.564 παιδιά σε 87 ιδρύματα, εκ των οποίων τα 30 είναι δημόσια και τα 57 ιδιωτικά.

Αυτά τα παιδιά ωστόσο, δεν είναι όλα διαθέσιμα για υιοθεσία ή αναδοχή. Κάποια θα επιστρέψουν στις οικογένειές τους. Μόνο περίπου για τα μισά, δηλαδή για 711 παιδιά το σχέδιο οικογενειακής αποκατάστασής τους είναι η αναδοχή ή η υιοθεσία. Και από αυτά τα 711 αυτά παιδιά, τα 638 πληρούν τις προϋποθέσεις για αναδοχή, ενώ μόλις 73 για υιοθεσία.

Επίσης, τα 614 από αυτά είναι ηλικίας 6 ετών και άνω, που σημαίνει ότι είναι μεγαλύτερα παιδιά που δεν τα προτιμούν ιδιαίτερα οι οικογένειες που ψάχνουν μια υιοθεσία.

Πέραν της αναδοχής και της υιοθεσίας, στο γενικό σύνολο των παιδιών, που φιλοξενούνται σε δομές (1.564), προτείνεται από τις δομές η παραμονή τους στο ίδρυμα για 342 παιδιά, ενώ για 173 παιδιά προβλέπεται η επιστροφή στη φυσική οικογένειά τους.

Στο τελικό στάδιο της διαδικασίας βρίσκονται 838 αιτήσεις, εκ των οποίων 825 για υιοθεσία και μόνο 13 για αναδοχή.

Τα στατιστικά δεδομένα καταδεικνύουν πως η αναδοχή μπορεί να οδηγήσει στην άμεση αποϊδρυματοποίηση άνω του 40% των παιδιών τα οποία φιλοξενούνται σήμερα σε κάποιο ίδρυμα.

Υπενθυμίζεται ότι, από την αρχή λειτουργίας του νέου συστήματος, έχουν ολοκληρωθεί 303 υιοθεσίες και 338 αναδοχές

Πήγαινε στην αρχική σελίδα