Το 2020 μειώθηκαν οι εκπομπές CO2 των νέων αυτοκινήτων

Tριπλασιάστηκαν οι πωλήσεις οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών ρύπων.
picture alliance via Getty Images

Τα τελικά στοιχεία που δημοσίευσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, επιβεβαιώνουν ότι οι μέσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2), από τα καινούρια αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στην ΕΕ, την Ισλανδία, τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο, το 2020, μειώθηκαν κατά 12 % σε σύγκριση με το 2019.

Πρόκειται μακράν για τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση των εκπομπών ρύπων, από το 2010 που άρχισαν να εφαρμόζονται τα πρότυπα εκπομπών CO2, και συμπίπτει με την εφαρμογή αυστηρότερων προτύπων εκπομπών CO2 για ολόκληρο τον στόλο της ΕΕ, από την 1η Ιανουαρίου 2020. Για την περίοδο 2020-2024, ο κανονισμός ορίζει τους στόχους εκπομπών CΟ2 για ολόκληρο τον στόλο της ΕΕ στα 95 γρ./χλμ. για τα καινούργια ταξινομημένα αυτοκίνητα και στα 147 γρ./χλμ. για τα καινούργια ταξινομημένα ημιφορτηγά, παρέχοντας ισχυρό κίνητρο στους κατασκευαστές να παράγουν καθαρότερα οχήματα.

Η πτώση στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των ταξινομημένων οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών ρύπων, που αυξήθηκε από 3,5% το 2019 σε 11,6% το 2020 (συμπεριλαμβανομένων 6,2% πλήρως ηλεκτρικών οχημάτων και 5,4% plug-in υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων). Πάντως, οι εκπομπές CO2 από τα νέα φορτηγά, μειώθηκαν λιγότερο θεαματικά, κατά 2% σε σύγκριση με το 2019.

Ενώ οι περισσότεροι κατασκευαστές συμμορφώθηκαν με τους στόχους τους για τις εκπομπές ρύπων, έξι μεμονωμένοι κατασκευαστές επιβατικών αυτοκινήτων, δύο όμιλοι κατασκευαστών επιβατικών και ένας κατασκευαστής ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, βρέθηκαν να έχουν υπερβεί τον στόχο εκπομπών τους το 2020. Ως αποτέλεσμα, θα υποχρεωθούν να πληρώσουν ασφάλιστρα υπέρβασης εκπομπών συνολικού ύψους σχεδόν 510 εκατ. ευρώ, έσοδα που θα προστεθούν στον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ.

Τα τελικά δεδομένα από εργαστηριακές δοκιμές δείχνουν ότι οι μέσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) των 11,7 εκατομμυρίων νέων επιβατικών αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν το 2020 στην ΕΕ, την Ισλανδία, τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν στα 107,5 γρ./χλμ., δηλαδή 14,5 γρ./χλμ. (-12%) κάτω από τον μέσο όρο εκπομπών το προηγούμενο έτος.

Παρά τη συρρίκνωση της συνολικής αγοράς νέων αυτοκινήτων, λόγω της πανδημίας COVID-19, ο συνολικός αριθμός νέων ηλεκτρικών αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν το 2020 αυξήθηκε, σε πάνω από 1 εκατομμύριο.

Επίσης, οι μέσες εκπομπές CO2 των 1,4 εκατομμυρίων νέων φορτηγών που πωλήθηκαν στην ΕΕ, την Ισλανδία, τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο το 2020 ήταν 155 γρ./χλμ., που είναι μια ελαφρά βελτίωση (κατά 3 γρ./χλμ.) σε σύγκριση με το 2019. Περιορισμένη πρόοδος έγινε στα ηλεκτροκίνητα βαν, με το μερίδιο αγοράς τους να αυξάνεται από 1,4% το 2019 σε περίπου 2,3% το 2020, τα περισσότερα από τα οποία ήταν πλήρως ηλεκτρικά οχήματα.

Συνολικά, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στον τομέα των μεταφορών, αυξήθηκαν τις τελευταίες τρεις δεκαετίες και ήταν 27,8% υψηλότερες το 2019 σε σύγκριση με το 1990. Οι εκπομπές μειώθηκαν το 2020, λόγω της κρίσης COVID-19. Μεταξύ των μέσων οδικών μεταφορών, κυρίαρχο ρόλο έχουν τα αυτοκίνητα, που αντιπροσωπεύουν το 60,6% των εκπομπών.

Το πακέτο Fit for 55 της Επιτροπής που παρουσιάστηκε τον Ιούλιο του 2021, περιελάμβανε πολλές προτάσεις, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης της απόδοσης εκπομπών CO2 των νέων επιβατών και των νέων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, που στοχεύουν στην περαιτέρω μείωση αυτών των εκπομπών ενόψει του στόχου της ΕΕ για την κλιματική ουδετερότητα το 2050.

Δημοφιλή