Αναπηρια

Σήμερα σε
Stand up and Walk
Έλληνες ανάπηροι επενδύουν στη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έχουμε τόσα στο κεφάλι μας, να μην έχουμε και τον Αρτέμη...