ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Αγκαλιάζοντας την ισότητα και τη διαφορετικότητα: Διπλή διάκριση για την Ελληνικός Χρυσός

Μία σύγχρονη μεταλλευτική εταιρεία επιχειρεί να ανατρέψει στερεότυπα αιώνων για την βαριά βιομηχανία της μεταλλουργίας.
Ελληνικός Χρυσός: Από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που λαμβάνουν το Σήμα Ισότητας SHARΕ
SPIRIDON KOTSIOPOULOS
Ελληνικός Χρυσός: Από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που λαμβάνουν το Σήμα Ισότητας SHARΕ

«Χωράει» η ισότητα των φύλων, ο ρόλος της γυναίκας και έννοιες όπως η ισότητα, η διαφορετικότητα και η γονεϊκότητα στο όραμα μίας παραδοσιακής βιομηχανίας, όπως είναι η μεταλλουργία;

Οι άνθρωποι της Ελληνικός Χρυσός πιστεύουν ότι στο DNA μίας σύγχρονης μεταλλευτικής εταιρείας όχι μόνο «χωράνε», αλλά πρέπει να συνδυάζονται αρμονικά διαφορετικές ποιότητες, όπως ακριβώς συμβαίνει με τους 1.600 απασχολούμενους - 1.000 άμεσα και 600 έμμεσα εργαζόμενους - που ενώνουν τις δυνάμεις τους κάθε μέρα για να υλοποιήσουν μία από τις εμβληματικότερες άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα μας.

Επιχειρηματικότητα, τεχνολογία και ανάπτυξη με τον άνθρωπο και για τον εργαζόμενο, είναι η απάντηση που δίνει η Ελληνικός Χρυσός.

Μία μεταλλευτική εταιρεία χρυσού, αργύρου, μόλυβδου και ψευδαργύρου, η οποία λειτουργεί με υπευθυνότητα, ασφάλεια και υπό τους αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη βορειοανατολική Χαλκιδική, όμως φιλοδοξεί να συμβολίσει κάτι περισσότερο: τη μετάβαση σε ένα σύγχρονο μοντέλο, όπου η ανάπτυξη βασίζεται σε ανθρώπινες αξίες και οι επιχειρήσεις προάγουν ένα δίκαιο και συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον.

Ελληνικός Χρυσός

Από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που λαμβάνουν το Σήμα Ισότητας SHARΕ

Η Ελληνικός Χρυσός βρίσκεται ανάμεσα στις πρώτες δεκαοκτώ (18) επιχειρήσεις που έλαβαν το Σήμα Ισότητας SHARE του Υπουργείου Εργασίας, αφού απέσπασε τη θετική εισήγηση της ανεξάρτητης Επιτροπής Αξιολόγησης, που υλοποιεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα στην Ελλάδα.

Η διάκριση βασίστηκε σε συγκεκριμένα, αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και δεν είναι ”συμβολική”. Το πρόγραμμα SHARE αποτελεί την εθνική υλοποίηση της ευρωπαϊκής δέσμευσης για την προώθηση της ισορροπίας μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής, καθώς και της ουσιαστικής ισότητας των φύλων.

Το πραγματικό ζητούμενο είναι να δημιουργήσουμε μία Ευρώπη, όπου η έννοια της ισότητας και της συμπερίληψης θα διατρέχουν όχι μόνο τις ανθρώπινες σχέσεις μέσα στην οικογένεια και στην προσωπική μας ζωή, αλλά θα εξασφαλίζονται και θα ενισχύονται με σύγχρονες πρακτικές από τις επιχειρήσεις, στο περιβάλλον όπου λειτουργούμε καθημερινά ως εργαζόμενοι.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης βασίστηκε στις δεσμεύσεις και τις πολιτικές που εφαρμόζει η Ελληνικός Χρυσός, ώστε να αναπτύξει μια εταιρική κουλτούρα που προωθεί στην πράξη την ίση μεταχείριση των δύο φύλων, την ισότητα στη λήψη των αποφάσεων και τη συμφιλίωση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, ανεξαρτήτως φύλου και άλλου είδους διάκρισης μεταξύ των εργαζομένων.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η Ελληνικός Χρυσός έχει αναπτύξει ένα σύστημα πολιτικών που καθορίζει το πλαίσιο για την εκπαίδευση, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη των ανθρώπων της με τρόπο διαφανή και αξιοκρατικό.

Ο κ. Νικόλαος Μπίρης HR Senior Business Partner της Ελληνικός Χρυσός, η κ. Μαρία Συρεγγέλα, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και η κ. Έρικα Ξηρουχάκη, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Εταιρικών Υποθέσεων Ελλάδας της Eldorado Gold κατά την απονομή του σήματος Ισότητας SHARE στην Ελληνικός Χρυσός
Ελληνικός Χρυσός
Ο κ. Νικόλαος Μπίρης HR Senior Business Partner της Ελληνικός Χρυσός, η κ. Μαρία Συρεγγέλα, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και η κ. Έρικα Ξηρουχάκη, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Εταιρικών Υποθέσεων Ελλάδας της Eldorado Gold κατά την απονομή του σήματος Ισότητας SHARE στην Ελληνικός Χρυσός

Συμπερίληψη, διαφορετικότητα και ενεργή πολιτική κατά της παρενόχλησης

Η στρατηγική της εταιρείας κατευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο στόχο: να δημιουργήσει ένα ασφαλές, συμπεριληπτικό και καινοτόμο περιβάλλον εργασίας που εκτιμά και προάγει έμπρακτα τη διαφορετικότητα, την προσωπική ανάπτυξη και την καινοτομία.

«Οι επιχειρήσεις πρέπει να έρθουν ακόμα πιο κοντά στους ανθρώπους τους για να μπορέσουν να μακροημερεύσουν. Η ισότητα, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην ισορροπία προσωπικής και εργασιακής ζωής, είναι αξίες χωρίς τις οποίες καμία σύγχρονη επιχείρηση δεν μπορεί να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία», σχολίασε ο Νίκος Μπίρης, Senior Business Partner της Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού της Ελληνικός Χρυσός, με αφορμή την παραλαβή του Σήματος SHARE.

Αναλυτικά, οι πολιτικές που εφαρμόζονται από την Ελληνικός Χρυσός - και για τις οποίες αξιολογήθηκε - περιλαμβάνουν:

  • Συγκεκριμένους δείκτες και στόχους σχετικά με την εκπροσώπηση των γυναικών στο εργατικό δυναμικό του οργανισμού και την ισότητα των φύλων. Οι επιδόσεις της εταιρείας καταγράφονται ανά 6μήνο και δρομολογούνται ενέργειες στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης

  • Συνεχείς εκπαιδεύσεις των στελεχών σε θέματα ηγεσίας που ενδυναμώνουν τις πρακτικές συμπερίληψης

  • Έναρξη υλοποίησης έρευνας σε θέματα συμπερίληψης σε ετήσια βάση και συνεχή αξιολόγηση και σύγκριση των αποτελεσμάτων

  • Ενεργή Πολιτική κατά της βίας και της παρενόχλησης

  • Διαδικασία συνεντεύξεων και δημοσίευσης θέσεων εργασίας με τρόπο διαφανή και χωρίς αποκλεισμούς λόγω φύλου ή άλλης ιδιότητας

  • Μηχανισμό αναφορών που επιτρέπει στους εργαζόμενους να αναφέρουν οποιοδήποτε περιστατικό παρενόχλησης με ασφάλεια

  • Αναβάθμιση της διαδικασίας συνεντεύξεων και της δημοσίευσης ανοιχτών θέσεων εργασίας διαφάνεια και χωρίς προσδιορισμούς που ενδεχομένως να αποκλείουν υποψηφιότητες βάσει φύλου ή άλλου χαρακτηριστικού

  • Υποστήριξη της γονεϊκότητας με δυνατότητες για ελαστικό ωράριο ή/και εξ αποστάσεως εργασία για άνδρες και για γυναίκες

  • Καμπάνιες ευαισθητοποίησης σε θέματα συμπερίληψης και ενσωμάτωσης της διαφορετικότητας και συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα ενδυνάμωσης των γυναικών στον κλάδο, όπως το International Women in Mining.

Χρήστος Μπαλάσκας, Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής Ελλάδας της Eldorado Gold και Σταύρος Μηλιώνης, Πρόεδρος του ΚΕΑΝ κατά την τελετή υπογραφής της χάρτας διαφορετικότητας από την Ελληνικός Χρυσός
SPIRIDON_KOTSIOPOULOS
Χρήστος Μπαλάσκας, Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής Ελλάδας της Eldorado Gold και Σταύρος Μηλιώνης, Πρόεδρος του ΚΕΑΝ κατά την τελετή υπογραφής της χάρτας διαφορετικότητας από την Ελληνικός Χρυσός

Χάρτα Διαφορετικότητας με υπογραφή της Eλληνικός Χρυσός

Η διάκριση με το Σήμα SHARE ήρθε σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε η εταιρεία να υπογράψει την Χάρτα Διαφορετικότητας, που αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΚΕΑΝ - Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων και του Diversity Charter Greece, για την προώθηση της ισότητας και της διαφορετικότητας στις Ελληνικές επιχειρήσεις.

H εταιρεία αυτοδεσμεύεται ουσιαστικά για την ανάπτυξη ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών χωρίς αποκλεισμούς.

Είναι μία απόφαση που βασίζεται στην κοινή πεποίθηση της διοικητικής ομάδας, ότι το δικαίωμα στη διαφορετικότητα είναι βασικό κριτήριο για την επαγγελματική ευημερία και εξέλιξη των ανθρώπων, αλλά και του ίδιου του οργανισμού που επενδύει σε μία κουλτούρα υψηλής απόδοσης και αξιοκρατίας.

«Με την υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας, υπογραμμίζουμε ταυτόχρονα τη ρητή μας δέσμευση να προάγουμε έμπρακτα τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη σε όλο τον Οργανισμό, ανεξαρτήτως φύλου ή πεποιθήσεων. Αναπτύσσουμε πολιτικές και σχεδιάζουμε προγράμματα που θωρακίζουν τη μοναδικότητα κάθε συναδέλφου, δίνοντας ίσες ευκαιρίες στον καθένα ώστε να αναπτύσσει τις δεξιότητές του, κομίζοντας στο τραπέζι του διαλόγου νέες και διαφορετικές γνώμες και οπτικές, που είναι τελικά το ζητούμενο», δηλώνει ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Ελλάδας της Eldorado Gold, Χρήστος Μπαλάσκας.

Ο Σταύρος Μηλιώνης, Πρόεδρος του ΚΕΑΝ και Ιδρυτής του Diversity Charter Greece, επιβεβαιώνει την κοινή δέσμευση: «Η Ελληνικός Χρυσός, μία επιχείρηση που έχει στο κύτταρο της φιλοσοφίας και της λειτουργίας της το σεβασμό στην προαγωγή και διαχείριση της διαφορετικότητας, ως βασικό συστατικό για την ευημερία των ανθρώπων της, έλαβε τη στρατηγική απόφαση να συμμετάσχει στη Χάρτα Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις. Την υποδεχόμαστε με χαρά και δεσμευόμαστε, από την πλευρά μας ότι θα είμαστε δίπλα στην επιχείρηση για να την ενισχύουμε στην υλοποίηση των στόχων και δράσεων της, στην κατεύθυνση της υγιούς ένταξης διαφορετικών ανθρώπων στο δυναμικό της».

Ελληνικός Χρυσός
SPIRIDON KOTSIOPOULOS
Ελληνικός Χρυσός

Η ταυτότητα της Ελληνικός Χρυσός

Από το 2012, αποτελεί μέρος της Eldorado Gold Corporation, της καναδικής μεταλλευτικής εταιρείας, η οποία διαθέτει 25 χρόνια εμπειρίας στην έρευνα, ανάπτυξη και λειτουργία μεταλλείων ανά τον κόσμο.

Η Ελληνικός Χρυσός, επενδύει στη διαρκή εξέλιξη και στη βελτίωση των πρακτικών απασχόλησης ώστε να διασφαλίζεται ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον που προάγει την επαγγελματική και ηθική αριστεία.

Έως σήμερα η Ελληνικός Χρυσός έχει επενδύσει περί τα €25 εκ. σε κοινωνικές επενδύσεις και έργα στο Δήμο Αριστοτέλη και τις τοπικές κοινωνίες υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και ευημερία της περιοχής, ενώ στο πλαίσιο της νέας Επενδυτικής Συμφωνίας σχεδιάζει επιπρόσθετες επενδύσεις περί των 70 εκ. ευρώ, σε έργα κοινωνικής μέριμνας και τοπικής ανάπτυξης.