ΤΟ BLOG
10/08/2020 08:51 EEST | Updated 10/08/2020 11:18 EEST

Η σημειολογική γεωμετρία των ΑΟΖ της ΝΑ Μεσογείου - Λύση το τετραεθνές σύνορο;

Λίγη δημιουργική γεωμετρία σε συνδυασμό με ικανή διπλωματία η επιφάνεια ΑΟΖ των γειτόνων δύναται να προσαρμοστεί, ώστε να διασφαλίζει πλήρη -ποσοτικά- απόδοση ΑΟΖ στο σύμπλεγμα της Μεγίστης.

bgblue via Getty Images

Με την πρόσφατη υπογραφή συνυποσχετικού καθορισμού ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδος, ανέκυψε σημαντική και παραγωγική δημόσια συζήτηση για όσα συμφωνήθηκαν, αλλά σε μεγαλύτερο ίσως βαθμό - όπως θα ανέμενε κανείς - για όσα αφέθηκαν για το μέλλον, τροφοδοτώντας ποικίλα σενάρια. 

Αυτό που βασικά προέκυψε είναι η διαφαινόμενη επιδίωξη της Αιγύπτου για επαφή της δικής της ΑΟΖ με την τουρκική . Ενώ από την πλευρά της Ελλάδας έχουμε την επίσης διαφαινόμενη επιδίωξη επαφής της ελληνικής ΑΟΖ με την κυπριακή. 

Γεωμετρικά -και με την προϋπόθεση της ύπαρξης ενιαίων ΑΟΖ για κάθε ένα από τα τέσσερα κράτη στην εν λόγω περιοχή- ο μόνος τρόπος ικανοποίησης των επιδιώξεων όλων των πλευρών φαίνεται να είναι η χάραξη ενός τετραεθνούς σημείου επαφής μεταξύ των τεσσάρων γειτόνων. Έτσι χρήζει περαιτέρω ανάλυσης η γεωπολιτική διάσταση ενός γεωμετρικού τετραεθνούς σημείου τομής ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο, αντίστοιχο με το τριεθνές σύνορο στον Έβρο. 

Η επίτευξη συμφωνίας καθορισμού ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο κατέδειξε την ευελιξία που η γεωμετρία προσφέρει από αρχαιοτάτων χρόνων στη ρύθμιση ανθρώπινων και διακρατικών σχέσεων και τον καθορισμό δικαιωμάτων. 

Η χάραξη τετραεθνούς σημείου επαφής ίσως αποτελεί τη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη γεωμετρικών λύσεων-σεναρίων στη ΝΑ Μεσόγειο, χωρίς αποκλεισμούς κανενός από τους τέσσερεις γείτονες. 

Με λίγη δημιουργική γεωμετρία - ως προς το τετραεθνές σημείο επαφής- σε συνδυασμό με την τέχνη της διπλωματίας, η επιφάνεια ΑΟΖ των γειτόνων δύναται δε να προσαρμοστεί, ώστε να διασφαλίζει πλήρη -ποσοτικά- απόδοση ΑΟΖ στο σύμπλεγμα της Μεγίστης.