Μηδενικές εκπομπές ρύπων στα αστικά λεωφορεία έως το 2030

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει και μείωση εκπομπών κατά 90 % για τα νέα φορτηγά έως το 2040
Eurokinissi
Eurokinissi
Eurokinissi

Φιλόδοξους στόχους, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφορικά με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Αυτή τη φορά, σχετίζεται με τα νέα βαρέα οχήματα. Οι στόχοι αυτοί θα συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών CO2 στον τομέα των μεταφορών: τα φορτηγά, τα αστικά λεωφορεία και τα λεωφορεία μεγάλων αποστάσεων, που είναι υπεύθυνα για πάνω από το 6% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ και για πάνω από το 25% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από οδικές μεταφορές.

Η Επιτροπή προτείνει τη σταδιακή εφαρμογή αυστηρότερων προτύπων εκπομπών CO2, για σχεδόν όλα τα νέα βαρέα οχήματα με πιστοποιημένες εκπομπές ρύπων, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019, ειδικότερα:

  • μείωση των εκπομπών κατά 45 % από το 2030
  • μείωση των εκπομπών κατά 65 % από το 2035
  • μείωση των εκπομπών κατά 90 % από το 2040

Για να τονωθεί η ταχύτερη χρήση λεωφορείων μηδενικών εκπομπών στις πόλεις, η Επιτροπή προτείνει επίσης όλα τα νέα αστικά λεωφορεία να είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών από το 2030 και μετά.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τους στόχους του σχεδίου REPowerEU, η πρόταση αυτή θα έχει επίσης θετικό αντίκτυπο στην ενεργειακή μετάβαση, μειώνοντας τη ζήτηση για εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και ενισχύοντας την εξοικονόμηση ενέργειας και την αποδοτικότητα στον τομέα των μεταφορών της ΕΕ. Θα ωφελήσει τους μεταφορείς και τους χρήστες της Ευρώπης με τη μείωση του κόστους των καυσίμων και του συνολικού κόστους της ιδιοκτησίας και θα διασφαλίσει την ευρύτερη χρήση οχημάτων με μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση. Επίσης, θα βελτιώσει την ποιότητα του αέρα, ιδίως στις πόλεις, και την υγεία των Ευρωπαίων.

Επιπλέον, πρόκειται για κομβικής σημασίας τομέα όσον αφορά την υποστήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας καθαρής τεχνολογίας και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε διεθνές επίπεδο. Η ΕΕ αποτελεί ηγετική αγορά για την παραγωγή φορτηγών και λεωφορείων και ένα κοινό νομικό πλαίσιο συμβάλλει στην διασφάλιση της θέσης αυτής στο μέλλον. Ειδικότερα, τα αναθεωρημένα πρότυπα δίνουν ένα σαφές και μακροπρόθεσμο μήνυμα για την καθοδήγηση των επενδύσεων της βιομηχανίας της ΕΕ σε καινοτόμες τεχνολογίες μηδενικών εκπομπών και για την ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού.

Καταλήγοντας, σημειώνουμε ότι οι εκπομπές στον τομέα των βαρέων οχημάτων αυξάνονται σε ετήσια βάση από το 2014, με εξαίρεση το 2020 λόγω της πανδημίας COVID-19. Ιδιαίτερα στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών, η αύξηση των εκπομπών ακολουθεί ταχείς ρυθμούς. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αυξανόμενη ζήτηση οδικών μεταφορών, η οποία αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται στο μέλλον. Το 2019 οι εκπομπές των εμπορευματικών μεταφορών ήταν κατά 44 % υψηλότερες από τις εκπομπές του τομέα των αεροπορικών μεταφορών και κατά 37 % υψηλότερες από τις εκπομπές των θαλάσσιων μεταφορών.

Πήγαινε στην αρχική σελίδα