Οι χώρες της ΕΕ που είναι μπροστά στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ποιες είναι στις τελευταίες θέσεις και τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
Eurostat
Eurostat
Eurostat

Η τεχνητή νοημοσύνη καθίσταται ολοένα και πιο σημαντική σε πολλούς τομείς της οικονομίας. Από θέματα που αφορούν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο έως έως την διαχείριση ανθρώπων πόρων, την γεωργία και ακόμη και την παροχή υγειονομικής περίθαλψης.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το μερίδιο των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται αυτή την τεχνολογία ανέρχεται σήμερα στο 7%, αν και το ποσοστό διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών.

Σύμφωνα με την Eurostat, η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι πιο διαδεδομένη στην Ιρλανδία όπου το ένα τέταρτο σχεδόν των επιχειρήσεων με τουλάχιστον 10 υπαλλήλους αξιοποιούν αυτή την τεχνολογία.

Επίσης γίνεται όλο και πιο δημοφιλής Μάλτα όπου χρησιμοποιείται από το 19% των εταιρειών ενώ επίσης Φινλανδία και η Δανία το ποσοστό ξεπερνά το 10% ενώ στην Ελλάδα η συγκεκριμένη τεχνολογία αξιοποιείται μόλις στο 7% και πολύ λιγότερο στην Κύπρο (3%).

Το κράτος μέλος της ΕΕ με το χαμηλότερο μερίδιο εταιρειών που χρησιμοποιούν A.I. είναι η Λεττονία με μόλις 2%.

Eurostat
Eurostat
Eurostat

Δημοφιλή