ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
10/07/2020 07:19 EEST

Σπάνια γαία made in Greece από τον όμιλο Μυτιληναίος

Το Σκάνδιο, η ζήτηση και η παγκόσμια παραγωγή του.

blueringmedia via Getty Images
Symbol and electron diagram for Scandium illustration

Κάθε βιομηχανία – ενόψει μάλιστα του νέου Green deal που επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση – επιχειρεί να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και τα κατάλοιπα της. Από την μάλλον δύσκολη αυτή «άσκηση», εκτός από οφέλη για το περιβάλλον προκύπτουν και παράλληλα κέρδη για τη βιομηχανία, που δεν αφορούν μόνον την εξοικονόμηση πόρων.

Μια τέτοια περίπτωση αφορά και στην παραγωγή Σκανδίου από τον όμιλο Μυτιληναίος, ενός οξειδίου μετάλλου, που ανήκει στην ομάδα των Σπάνιων Γαιών. Δεν πρόκειται για υλικό που εξορύσσεται, όπως τα υπόλοιπα οξείδια γαιώδους μορφή αυτής της οικογένειας, αλλά για προϊόν βιομηχανικής παραγωγής κυρίως από απόβλητα βωξίτη, που χρησιμοποιεί ο όμιλος σε άλλες δραστηριότητες.

Παρόλα αυτά το Σκάνδιο εξακολουθεί να έχει αξία και ζήτηση σε τεχνολογικές και βιομηχανικές εφαρμογές κατατάσσοντας το στα υλικά υψηλής ζήτησης για το μέλλον. Η παγκόσμια παραγωγή του δεν υπερβαίνει τους 15 τόνους (κυρίως από βιομηχανικά παραπροϊόντα) και χρησιμοποιείται σε «ανερχόμενες» τεχνολογικές εφαρμογές.

Συγκεκριμένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για «ηλεκτρολυτική» παραγωγή ρεύματος από φυσικό αέριο (SOFC) με διπλάσια απόδοση από της σημερινές θερμοηλεκτρικές μονάδες, όπου ο όμιλος Μυτιληναίος διαθέτει ισχυρή θέση.

Παράλληλα κράματα Αλουμινίου –Σκανδίου πολύ υψηλής αντοχής, μπορούν να χρησιμοποιηθούν  σε τεχνολογία 3D εκτύπωσης εξαρτημάτων – μιας νέας πολύ ισχυρής τάσης- η οποία ήδη αξιοποιείται από τον κολοσσό της Airbus.

Προς το παρόν, ο όμιλος Μυτιληναίος δεν έχει προβεί σε εμπορευματοποίηση αυτής της δυνατότητας, ωστόσο έχει ολοκληρώσει τόσο την Έρευνα και Ανάπτυξη όσο και τη σχετική μονάδα εκχύλισης, συμμετέχοντας στο ερευνητικό έργο SCALE (Production of Scandium compounds and Scandium Aluminum alloys from European resources). Το έργο στοχεύει στην εξαγωγή Σπάνιων Γαιών και ειδικότερα ενώσεων Σκανδίου (Sc) και κράματα Αλουμινίου – Σκανδίου από ευρωπαϊκά μεταλλουργικά κατάλοιπα, όπως τα κατάλοιπα βωξίτη, υλικό που ούτως ή άλλως εκμεταλλεύεται ο όμιλος για την παραγωγή αλουμινίου, και τώρα σπεύδει να αξιοποιήσει και τα κατάλοιπα του.

Στο πρόγραμμα αυτό, συνολικού προϋπολογισμού 7 εκατ. ευρώ , συντονιστής είναι ο Τομέας Μεταλλουργίας της Μυτιληναίος , ενώ συμμετέχουν το Ε.Μ.Π. και συνολικά 19 εταίροι από 9 ευρωπαϊκές χώρες.

΄Ηδη στις εγκαταστάσεις του Τομέα Μεταλλουργίας ολοκληρώθηκε η κατασκευή πιλοτικής μονάδας εκχύλισης σε όξινο περιβάλλον των καταλοίπων βωξίτη προς παραγωγή συμπυκνώματος Σκανδίου για περαιτέρω αξιοποίηση σε πιλοτική μονάδα άλλου εταίρου.  H μονάδα θα λειτουργήσει το 2020 και αναμένεται να αξιοποιεί 2,5 τόνους καταλοίπων βωξίτη ανά μήνα λειτουργίας.