ΔΙΕΘΝΕΣ
08/09/2016 11:11 EEST | Updated 08/09/2016 11:12 EEST

Αποστολή στην Οδησσό: Πως παραμένει ζωντανό το ελληνικό στοιχείο στην Ουκρανία

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου των Ελλήνων Επιχειρηματιών και Επιχειρήσεων στην Ουκρανία, Πρόεδρος της Φιλικής Εταιρείας και Επίτιμος Πρόξενος Κριμαίας κ. Παντελής Μπούμπουρας κάνει έναν μεγάλο αγώνα στην Οδησσό για να διατηρηθεί το ελληνικό στοιχείο εκεί ζωντανό. Με αφορμή την γιορτή της πόλης που είναι αδελφοποιημένη με τον Πειραιά και την τοποθέτηση της προτομής του Γ.Γ Μαρασλή στην πλατεία των Ελλήνων μας μιλάει για την δημιουργία του ελληνικού πάρκου που θέλει να φτιάξει με δικά του έξοδα απέναντι από το Τουρκικό στην Οδησσό και καλεί τους Έλληνες που μπορούν να γίνουν οι μεγάλοι ευεργέτες του Έθνους, όπως έκαναν οι πρωταγωνιστές της Φιλικής Εταιρείας το 1814.

Sponsored Post