Η κρουαζιέρα κάνει στροφή στα εναλλακτικά καύσιμα

Οι εταιρείες κρουαζιέρας, έχουν δεσμευτεί για μείωση 40% των εκπομπών άνθρακα στον παγκόσμιο στόλο έως το 2030.
φωτο αρχείου
φωτο αρχείου
SOPA Images via Getty Images

«Μολονότι η κρουαζιέρα ήταν ένας από τους κλάδους που επηρεάστηκαν περισσότερο από την παγκόσμια πανδημία, οι εταιρείες κρουαζιέρας παραμένουν στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για την ανάπτυξη νέων περιβαλλοντικών τεχνολογιών», σύμφωνα με την Kelly Craighead, πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της CLIA.

Μάλιστα, οι εταιρείες κρουαζιέρας – μέλη της Διεθνούς Ένωσης Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA), έχουν δεσμευτεί για μείωση κατά 40% των εκπομπών άνθρακα στον παγκόσμιο στόλο έως το 2030, σε σύγκριση με το 2008, με στόχο τις ουδέτερες εκπομπές άνθρακα έως το 2050.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή της για τις Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες και Πρακτικές του Παγκόσμιου Κλάδου της Κρουαζιέρας, υπάρχει σαφής στροφή προς τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων. Εκτός από το LNG, το υγροποιημένο φυσικό αέριο, πάνω από τα τρία τέταρτα του παγκόσμιου στόλου κρουαζιέρας, σε χωρητικότητα επιβατών, είναι πλέον εξοπλισμένα για χρήση εναλλακτικών καυσίμων.

Οι εναλλακτικές πηγές καυσίμου που αναπτύσσονται περιλαμβάνουν: βιοντίζελ, μεθανόλη, αμμωνία, υδρογόνο και ηλεκτρικές μπαταρίες. Η έκθεση σημειώνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μηχανολογικά εμπόδια, αλλά και εμπόδια που αφορούν την προμήθεια εναλλακτικών καυσίμων και το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο, τα οποία πρέπει να ξεπεραστούν για να γίνει η υιοθέτηση τέτοιων καυσίμων σε ευρεία κλίμακα. Ωστόσο, oι συνεχώς αυξανόμενες επενδύσεις σε νέα πλοία διευκολύνουν την έρευνα και την ανάπτυξη αυτών των καυσίμων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η CLIA ένωσε τις δυνάμεις της με άλλους ναυτιλιακούς οργανισμούς, για να προτείνει τη δημιουργία ενός ταμείου έρευνας και ανάπτυξης στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), με κεφάλαια ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ώστε να επιταχύνει την ανάπτυξη καυσίμων μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τεχνολογιών πρόωσης.

Ως προς την ικανότητα παράκτιας ενεργειακής υποστήριξης, οι εταιρείες κρουαζιέρας συνεχίζουν να πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις ώστε τα κρουαζιερόπλοια να συνδέονται με ηλεκτρική ενέργεια στην ξηρά, επιτρέποντας έτσι την απενεργοποίηση των κινητήρων κατά τον ελλιμενισμό τους. Μολονότι θα απαιτηθούν σημαντικές επενδύσεις σε λιμενικές υποδομές, ήδη υπάρχουν πολλές συνεργασίες μεταξύ εταιρειών κρουαζιέρας, λιμανιών και τοπικών αρχών για την αύξηση της διαθεσιμότητας αυτής της τεχνολογίας.

Το 82% της νέας χωρητικότητας θα είναι είτε εξοπλισμένα με συστήματα παράκτιας ηλεκτροδότησης ή διαμορφωμένα έτσι ώστε τέτοια συστήματα να προστεθούν στο μέλλον, ενώ το 32% της παγκόσμιας χωρητικότητας (αύξηση 3% από το 2020) είναι εξοπλισμένο με συστήματα παράκτιας ηλεκτροδότησης σε 13 λιμάνια παγκοσμίως, όπου αυτή η δυνατότητα παρέχεται σε τουλάχιστον μία θέση πλαγιοδέτησης στο λιμάνι.

Για το καύσιμο LNG (υγροποιημένο φυσικό αέριο), θα αυξηθεί κατά 3% η χρήση του σε σύγκριση με το 2020.

Κι ακόμα, περισσότερο από το 76% της παγκόσμιας χωρητικότητας κρουαζιερόπλοιων χρησιμοποιεί συστήματα Συστήματα καθαρισμού καυσαερίων (EGCS), για να καλύψει ή και να υπερβεί τις απαιτήσεις εκπομπών αερίων του άνθρακα – αύξηση κατά 7% σε σύγκριση με το 2020. Επιπλέον, το 94% των νέων κρουαζιερόπλοιων που δεν κάνουν χρήση LNG θα εγκαταστήσουν συστήματα EGCS, διατηρώντας το ήδη υψηλό επίπεδο τέτοιων επενδύσεων.

Καταλήγοντας, το 100% των νέων κρουαζιερόπλοιων που βρίσκονται στο στάδιο της παραγγελίας θα διαθέτουν συστήματα προηγμένης επεξεργασίας λυμάτων. Ήδη, το 74% της χωρητικότητας του στόλου κρουαζιέρας της CLIA εξυπηρετείται από συστήματα προηγμένης επεξεργασίας λυμάτων (+4% σε σχέση με το 2020).

Δημοφιλή