Εννέα ελληνικοί οργανισμοί δεσμεύτηκαν σε δράσεις της ΕΕ για «πράσινο» τουρισμό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε 186 δεσμεύσεις με λεπτομερείς δράσεις.
Παραλία Βάι, στην Κρήτη.
Παραλία Βάι, στην Κρήτη.
Nick Brundle Photography via Getty Images

Ο τουρισμός του μέλλοντος είναι πιο πράσινος, πιο ψηφιακός και πιο ανθεκτικός.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε πρόσκληση προς τα κράτη μέλη, να συμμετάσχουν στην υλοποίηση της οδού μετάβασης για τον τουρισμό, ένα σχέδιο δράσης για τη μετάβαση του τομέα, το οποίο δημιουργήθηκε από κοινού με τους ενδιαφερόμενους φορείς του κλάδου. Συνολικά 112 οργανισμοί από 20 κράτη μέλη της ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση αυτή.

Την Τετάρτη λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε 186 δεσμεύσεις που είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων στόχων που αναπτύχθηκαν από κοινού από την Επιτροπή και τα ενδιαφερόμενα μέρη του τουριστικού τομέα, όπως, μεταξύ άλλων, δημόσιες αρχές, οργανισμοί διαχείρισης προορισμού, μεγάλες και μικρές εταιρείες, επιχειρηματικές ενώσεις, και ΜΚΟ, στο πλαίσιο μιας συνεχούς προσπάθειας να υποστηριχθεί η ταχεία ανάκαμψη του ευρωπαϊκού τουρισμού και να ενισχυθεί η ανθεκτικότητά του μέσω της βιωσιμότητας και της ψηφιοποίησης.

Για παράδειγμα, μεταξύ των δεσμεύσεων που δημοσιεύονται σήμερα, μία περιφέρεια σκοπεύει να συνδέσει, έως το 2030, όλους του παρόχους τουριστικών υπηρεσιών σε ένα ηλεκτρονικό εργαλείο κρατήσεων, παρέχοντας έτσι ένα ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων χωρίς χρέωση.

Μια άλλη δέσμευση είναι εκείνη εταιρείας κρουαζιερόπλοιων που έχει στόχο να καταστήσει, έως το 2025, όλα τα βασικά υλικά που χρησιμοποιούνται επί του πλοίου πλήρως κυκλικά, συνεχίζοντας παράλληλα τις φιλόδοξες δράσεις της στον τομέα του διαχωρισμού αποβλήτων και της ανακύκλωσης του νερού.

Επίσης, αρκετές περιφερειακές αρχές και οργανισμοί διαχείρισης προορισμού δεσμεύτηκαν να θεσπίσουν ή έχουν ήδη θεσπίσει στρατηγικές για τον τουρισμό με συγκεκριμένα μέτρα για την αύξηση του μεριδίου των βιώσιμων υπηρεσιών, την ψηφιακή προσφορά πληροφοριών και διαφανείς μηχανισμούς συνεργατικής διακυβέρνησης με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Από την Ελλάδα, εννέα ελληνικοί οργανισμοί δεσμεύτηκαν σε δράσεις της ΕΕ για «πράσινο» τουρισμό.

Χαρακτηριστικά, η Περιφέρεια Αττικής εντάσσεται στο INCIRCLE Project που χρηματοδοτείται από το INTERREGMED, προκειμένου να εφαρμοστούν μέτρα τουριστικής κυκλικής οικονομίας στην περιφερειακή ενότητα των νησιών της Αττικής.

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν: παροχή κινήτρων για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση του CO2 σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου (εστιατόρια, φιλοξενία, μεταφορές κ.λπ.), προώθηση ηλεκτροκίνησης / βιώσιμης κινητικότητας και απαραίτητων υποδομών για τουριστικές επιχειρήσεις, απαγόρευση χρήσης πλαστικών μιας χρήσης για κατοίκους, δημόσιες και δημοτικές αρχές και τουριστικές επιχειρήσεις.

Η πόλη της Καβάλας μέσω της συμμετοχής της στο Intelligent Cities Challenge, μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υποστηρίζει 136 πόλεις, όντας στο θεματικό κομμάτι της Πράσινης και Ψηφιακής μετάβασης στον Τουρισμό, αναπτύσσει τη στρατηγική: «Καβάλα - Η Ευφυής, Επιχειρηματική, Γαλάζια Πόλη».

Ο Δήμος Καβάλας στοχεύει έως το 2025 να έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική για την Πράσινη και Ψηφιακή Μετάβαση στον Τουρισμό.