Υπογράφηκε η σύμβαση μετεγκατάστασης των φυλακών Κορυδαλλού, στον Ασπρόπυργο

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το ΤΑΙΠΕΔ υπέγραψαν σύμβαση κόστους 130 εκατ. ευρώ
ΤΑΙΠΕΔ
ΤΑΙΠΕΔ
ΤΑΙΠΕΔ

Σε συνέχεια της έγκρισης από την Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, στις 27 Δεκεμβρίου 2021 και της ένταξης στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ν. 4799/2021, ήρθε η υπογραφή της σύμβασης μετεγκατάστασης του καταστήματος κράτησης Κορυδαλλού.

Η σύμβαση που υπέγραψαν ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριος Οικονόμου και ο εντεταλμένος σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, προβλέπει ότι το ΤΑΙΠΕΔ θα αναλάβει τις ενέργειες ωρίμανσης του έργου, τη διενέργεια της διαδικασίας ανάθεσής του, για λογαριασμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς και την παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης που θα συναφθεί μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του αναδόχου υλοποίησης του έργου.

Το έργο σχεδιάζεται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με αρχικό προϋπολογισμό για την κατασκευή του νέου Σωφρονιστικού Καταστήματος στα 130 εκατ. ευρώ δίχως ΦΠΑ και εκτιμάται ότι αφορά αποκλειστικά το αρχικώς προ-εκτιμώμενο κόστος κατασκευής των εγκαταστάσεων, χωρίς να περιλαμβάνει έξοδα εξοπλισμού, λειτουργίας και συντήρησης.

ΤΑΙΠΕΔ
ΤΑΙΠΕΔ
ΤΑΙΠΕΔ

Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις θα αναπτύσσονται στον Ασπρόπυργο, σε έκταση περίπου 100 στρεμμάτων και θα περιλαμβάνουν 14 πτέρυγες, χωρητικότητας 200 ατόμων η κάθε μία. Οι εγκαταστάσεις θα διαθέτουν, επίσης, νοσοκομειακές υποδομές, ψυχιατρική πτέρυγα, χώρους θεραπευτικών προγραμμάτων, δικαστικές αίθουσες, πτέρυγες σχολικής εκπαίδευσης, γυμναστήριο, βιβλιοθήκη, πειθαρχικά κελιά, εργαστήρια, ενώ υπάρχει πρόβλεψη και για χώρους λατρείας.

«Άλλη μία κυβερνητική εξαγγελία για εμβληματικής σημασίας έργο αρχίζει να υλοποιείται με την σημερινή επισφράγιση της συνεργασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με το ΤΑΙΠΕΔ. Το στρατηγικής σημασίας Έργο της μετεγκατάστασης του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο, πρόκειται να διαμορφώσει μια νέα σωφρονιστική πολιτική για τη χώρα και να δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες και για τη διαμονή των κρατουμένων εντός σωφρονιστικών καταστημάτων, με βάση τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα», δήλωσε ο Ελευθέριος Οικονόμου.

«Θα εργαστούμε με την απαραίτητη τεχνική επάρκεια και ποιότητα, που χαρακτηρίζει το στελεχιακό δυναμικό του Ταμείου, για την υλοποίηση της εν λόγω προτεραιότητας του Ελληνικού Δημοσίου και τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για ένα έργο με θετικό κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό αποτύπωμα στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής», ανέφερε ο Παναγιώτης Σταμπουλίδης.