ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
29/04/2020 17:52 EEST | Updated 29/04/2020 18:57 EEST

Περιστέρης: Οι επενδύσεις ΑΠΕ μπορούν να αποτελέσουν βασικό μοχλό ανάκαμψης της οικονομίας

Ο πρόεδρος του ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, Γιώργος Περιστέρης, απηύθυνε μήνυμα προς τους μετόχους της εταιρείας, κατά τη γενική συνέλευση.

.

Με διαφορετικό τρόπο, λόγω της κατάστασης με τον κορονοϊό, ο Γιώργος Περιστέρης, πρόεδρος του ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, απευθύνθηκε την Τετάρτη (29/4) προς τους μετόχους, κατά τη διάρκεια της διαδυκτιακής γενικής συνέλευσης, στην οποία στελέχη της εταιρείας εξουσιοδοτήθηκαν ως αντιπρόσωποι για το σύνολο των μετόχων, ενώ φυσική παρουσία είχε μόνο το διοικητικό συμβούλιο.

«Ο τομέας της καθαρής ενέργειας όπου η εταιρεία πρωταγωνιστεί στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς αποτελεί πλέον παγκόσμια προτεραιότητα. Ταυτόχρονα, όμως, αναδεικνύεται ως μια σοφή επιχειρηματική αλλά κι επενδυτική επιλογή και στις συνθήκες της πανδημίας που βιώνουμε. Και πιστεύουμε τώρα ακόμα περισσότερο από ποτέ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό για την χώρα μας να συνεχίσει με ένταση την στροφή της προς ένα πιο πράσινο, πιο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης. Όχι μόνο για λόγους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς, αλλά και για λόγους καθαρά οικονομικούς,»  είπε ο Γιώργος Περιστέρης, επισημαίνοντας ότι «οι επενδύσεις ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν βασικό μοχλό ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας στην μετά - COVID19 εποχή»

Για να εξηγήσει την τοποθέτηση αυτή, παρουσίασε ορισμένους λόγους και συγκεκριμένα:

  • Υπάρχουν έτοιμες, πλήρως αδειοδοτημένες (με άδεια εγκατάστασης) επενδύσεις ΑΠΕ συνολικής ισχύος περίπου 2.400 MW, ενώ άλλα  περίπου 5.800 MW έργων ΑΠΕ έχουν πλήρη περιβαλλοντική  αδειοδότηση (ΑΕΠΟ). Δηλαδή, συνολικά  περίπου 8.200 MW έργων ΑΠΕ, επενδυτικού ύψους της τάξης των 8,5 - 9 δις ευρώ, μπορούν να προχωρήσουν άμεσα σε υλοποίηση, έστω σε βάθος της επόμενης 3ετίας.

  • Στις επενδύσεις αυτές μπορούν να προστεθούν, μόλις θεσπιστεί το επί μακρόν κυοφορούμενο θεσμικό τους πλαίσιο, επιπλέον τουλάχιστον 1.000 MW έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (αντλησιοταμιευτικά, υβριδικά), επενδυτικού ύψους 1,5 - 2 δις ευρώ, τα οποία επίσης είναι αδειοδοτικά ώριμα για υλοποίηση.

  • Αρρηκτα συνδεδεμένο με τις ως άνω επενδύσεις ΑΠΕ είναι και το επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ (σε συνεργασία με ιδιώτες επενδυτές), για τη σταδιακή υλοποίηση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των νησιών του Αιγαίου (Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, νησιά Β. Αιγαίου), συνολικού ύψους 2 - 2,5 δις ευρώ, με άμεση προοπτική τη μεγάλη διασύνδεση της Κρήτης.

  • Στα παραπάνω έργα ΑΠΕ, ιδίως τα αιολικά, τα υδροηλεκτρικά και τα αντλησοταμιευτικά, έχουν υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία: της τάξης του 50% τα αιολικά, του 70% τα υδροηλεκτρικά  και του 75% τα αποθηκευτικά - αντλησοταμίευσης.

  • Τα έργα ΑΠΕ έχουν μεγάλο πολλαπλασιαστή για την εθνική οικονομία και απασχόληση. Σύμφωνα με εμπεριστατωμένη μελέτη του διεθνούς οργανισμού IRENA που μόλις κυκλοφόρησε (“Global Renewables Outlook 2020»), οι επενδύσεις σε ΑΠΕ επιστρέφουν στην οικονομία €3-8 (ανάλογα με την τεχνολογία και τις τοπικές συνθήκες) για κάθε 1€ που επενδύεται σε αυτές, ενώ μπορούν να τετραπλασιάσουν τον αριθμό απασχολούμενων στον τομέα, σε ένα μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

  • Αρκετά από τα ως άνω έργα ΑΠΕ έχουν και σημαντικά πρόσθετα οφέλη, είτε περιβαλλοντικά/οικονομικά, όπως τα έργα ενεργειακής αξιοποίησης υπολειμματικής βιομάζας/βιοαερίου, είτε τουριστικής αναβάθμισης/σταθεροποίησης του τοπικού ηλεκτρικού δικτύου, όπως είναι τα υδροηλεκτρικά και αποθηκευτικά έργα.

Το 2019 ήταν μια θετική χρονιά, καθώς η διεθνοποιημένη παρουσία του ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και η συνέχιση του επενδυτικού της προγράμματος επέτρεψε την αύξηση των οικονομικών της μεγεθών και της εγκατεστημένης ισχύος μας. Στο πλαίσιο αυτό, ο όμιλος πρόσφατα ανακοίνωσε την επέκταση του επενδυτικού του προγράμματος στις ΑΠΕ στην Ελλάδα κατά 550 εκατ. ευρώ, με το συνολικό ύψος των επενδύσεων που έχει σχεδιάσει και δρομολογεί στην καθαρή ενέργεια στη χώρα μας, να υπερβαίνει πλέον τα 1,5 δισ. ευρώ.

«Οι επενδύσεις αυτές δείχνουν την πίστη μας στις δυνατότητες και της προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και την αταλάντευτη προσήλωσή μας σε επενδύσεις μεγάλης εγχώριας προστιθέμενης αξίας στην καθαρή ενέργεια και σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας, προς όφελος της οικονομίας, της απασχόλησης, του περιβάλλοντος και όλων των πολιτών. Οι επενδύσεις αυτές θα συμβάλουν σημαντικά στην υλοποίηση των εθνικών ενεργειακών στόχων για ενίσχυση των ΑΠΕ, αλλά και των στόχων του προγράμματος απεξάρτησης της χώρας μας από τα ορυκτά καύσιμα,» τόνισε ο Γιώργος Περιστέρης, λέγοντας ότι «η συνολική ισχύς των εγκαταστάσεων ΑΠΕ του Ομίλου μας σε λειτουργία ή υπό κατασκευή, ανέρχεται πλέον στα 1938 MW, εξέλιξη που καθιστά εφικτό τον στόχο των 2.000 MW σε λειτουργία σε όλες τις χώρες δραστηριότητάς μας αισθητά νωρίτερα από ό,τι αρχικά είχαμε ανακοινώσει.»

Επίσης, ο όμιλος συνεχίζει τις επενδύσεις και στους τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας πέραν της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και της αποθήκευσης, με νέες επενδύσεις σε έργα περιβάλλοντος και διαχείρισης απορριμμάτων, ελπίζοντας σύντομα να ξεκινήσει τις εργασίες κατασκευής του έργου ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Παράλληλα, ο όμιλος μελετά νέες επενδυτικές προτάσεις κι επιλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Οσον αφορά τη διανομή χρημάτων, η συνολική καταβολή μετρητών προς τους μετόχους θα είναι αυξημένη κατά περίπου 15% σε σχέση με το 2019, χρονιά κατά την οποία είχε επίσης αυξηθεί κατά περίπου 15% (σε σχέση με το 2018).

Η γενική συνέλευση ενέκρινε την διανομή μερίσματος 0,17 ευρώ ανά μετοχή. Υπενθυμίζεται ότι προηγήθηκε τον Μάρτιο του 2020 η καταβολή στους μετόχους επιστροφής κεφαλαίου ήταν επίσης 0,17 ευρώ ανά μετοχή, άρα η συνολική καταβολή μετρητών προς τους μετόχους για το 2020 ανέρχεται σε 0,34 ευρώ ανά μετοχή.