Σέλευκος Α' ο Νικάτωρ: Ντοκιμαντέρ για έναν από τους ισχυρότερους Διαδόχους του Αλεξάνδρου

Στο πλαίσιο αφιερώματος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κιλκίς για την αρχαία Ευρωπό.
DE AGOSTINI PICTURE LIBRARY via Getty Images

Υπόδειγμα παρουσίασης και προβολής της πολιτιστικής/ αρχαιολογικής κληρονομιάς μιας περιοχής αποτελεί το αφιέρωμα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κιλκίς στην αρχαία Ευρωπό, το οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει και ένα μικρού μήκους ντοκιμαντέρ για τον Σέλευκο Α′ τον Νικάτορα- έναν από τους ισχυρότερους, αν όχι τον ισχυρότερο, εκ των Διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ιδρυτή της δυναστείας των Σελευκιδών.

Το μικρού μήκους animated ντοκιμαντέρ «Σέλευκος Α΄ ο Νικάτωρ. Από την Ευρωπό στην ελληνιστική οικουμένη», είναι βασισμένο στην προσωπικότητα του Σελεύκου από την Ευρωπό παρά τον Αξιό, και χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αποτελεί παραγωγή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κιλκίς σε συνεργασία με την εταιρεία Macine Motion Pictures και είναι πλέον διαθέσιμο στο YouTube.

O Σέλευκος Α′ ήταν γιος του Αντιόχου, Μακεδόνα ευγενούς και στρατηγού του Φιλίππου του Β’, και της Λαοδίκης. Γεννήθηκε το 358 πΧ και ήταν, αν όχι συνομήλικος, κοντά στην ηλικία του Αλέξανδρου. Εντάχθηκε στο σώμα των εταίρων και υπήρξε μέλος των υπασπιστών του κατά την εκστρατεία. Μετά τον θάνατο του Αλέξανδρου υποστήριξε αρχικά τον Περδίκκα, ωστόσο ακολούθησε το ξέσπασμα των Πολέμων των Διαδόχων. Ο Σέλευκος εν τέλει συνωμότησε κατά του Περδίκκα, με αποτέλεσμα τη δολοφονία του, και στη συμφωνία της Τριπαραδείσου ανέλαβε τη διοίκηση της σατραπείας της Βαβυλωνίας, που θα αποτελούσε τον πυρήνα του μελλοντικού του βασιλείου.

Ο Σέλευκος αναδείχτηκε σε σημαντικό παράγοντα των εξελίξεων, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στον αγώνα των Διαδόχων (έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη Μάχη της Ιψού, όπου ηττήθηκε και σκοτώθηκε ο Αντίγονος ο Μονόφθαλμος, ένας από τους ισχυρότερους Διαδόχους, και ήταν ο μεγάλος νικητής της Μάχης του Κουροπεδίου, εναντίον του Λυσιμάχου). Έγινε κύριος του μεγαλύτερου μέρους των εδαφών της Περσικής Αυτοκρατορίας και επιχείρησε να επεκταθεί προς τη δύση (Μακεδονία και Θράκη)- και ο δρόμος για αυτό άνοιξε μετά τη Μάχη του Κουροπεδίου. Ωστόσο, δολοφονήθηκε από τον Πτολεμαίο Κεραυνό. Τον διαδέχτηκε ο Αντίοχος Α’, ως ηγεμόνας της Αυτοκρατορίας των Σελευκιδών.

Δείτε το πλήρες αφιέρωμα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κιλκίς στην Ευρωπό, όπως αναρτήθηκε στη σελίδα της στο Facebook.