Συνεχίζουν να αυξάνονται οι τιμές ακινήτων, παρά την πανδημία

Με πρώτα τα διαμερίσματα και τους επαγγελματικούς χώρους.
Eurokinissi

Με επίσημο τρόπο, μέσω των στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδας, αποδεικνύεται πως οι τιμές των ακινήτων στη χώρα, παρά τις διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε παλαιά και νέα ακίνητα, συνεχίζουν να αυξάνουν, αλλά με ελαφρά μειωμένους ρυθμούς σε σχέση με το 2019, χρονιά που αποδείχθηκε εξάλλου «χρυσή» για την αγορά ακινήτων.

Παρά την έλλειψη αγοραστών από το εξωτερικό, που το 2019 υποστήριξαν το 35% των συνολικών αγοραπωλησιών που έγιναν στη χώρα, και τη συγκράτηση των εγχώριων υποψήφιων αγοραστών τα στοιχεία αποδεικνύουν σημαντική αύξηση στην αγορά διαμερισμάτων, χωρίς να υπολογίζεται η ζήτηση για επαγγελματικά ακίνητα.

Ειδικότερα, εκτιμάται ότι το γ′ τρίμηνο του 2020 οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 3,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α′ και β′ τρίμηνο του 2020 η αύξηση σε σχέση με τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2019 διαμορφώθηκε σε 6,5% και 4,1% αντίστοιχα, ενώ για το σύνολο του 2019 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 7,2%.

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το γ′ τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 ήταν 4,2% για τα «νέα» διαμερίσματα, δηλαδή ηλικίας έως 5 ετών, και 2,6% για τα «παλαιά», δηλαδή ηλικίας άνω των 5 ετών. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2019 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα «νέα» και τα «παλαιά» διαμερίσματα ήταν 7,7% και 6,9% αντίστοιχα.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι οι τιμές των διαμερισμάτων το γ′ τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 αυξήθηκαν κατά 5,6% στην Αθήνα, 4,3% στη Θεσσαλονίκη και 1,5% στις λοιπές περιοχές της χώρας, ενώ οριακή μείωση κατά 0,3% καταγράφηκε στις άλλες μεγάλες πόλεις. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2019 η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2018 ήταν 10,5%, 6,9%, 4,5% και 3,7% αντίστοιχα.

Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το γ′ τρίμηνο του 2020 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν αυξημένες κατά 3,4% σε σύγκριση με το γ′ τρίμηνο του 2019, ενώ, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2019 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε σε 7,4%.

Δημοφιλή