Τέλος προθεσμίας για το πετρέλαιο θέρμανσης

Για πρώτη φορά οι δικαιούχοι πήραν τα χρήματα πριν βάλουν πετρέλαιο.
Getty Creative

Την Παρασκευή λήγει το χρονικό περιθώριο αγοράς πετρελαίου για όσους καταναλωτές είναι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης, εισέπραξαν το ποσό, αλλά δεν έχουν αγοράσει ακόμα πετρέλαιο.

Μετά την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών φέτος να αυξηθεί το κονδύλι του επιδόματος από τα 64 εκατ ευρώ στα 84 εκάτ ευρώ, αλλά και το ποσό να καταβληθεί με την αίτηση, για πρώτη φορά δικαιούχοι του επιδόματος δεν χρειάστηκε να βάλουν πρώτα πετρέλαιο και μετά να περιμένουν να εισπράξουν τα χρήματα.

Συγκεκριμένα, στην σχετική υπουργική απόφαση υπήρχε η πρόβλεψη ότι το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης υπολογισθείσας αξίας, μεγαλύτερης ή ίσης με το διπλάσιο του επιδόματος, από 15 Οκτωβρίου 2019 έως και 31 Ιανουαρίου 2020. Σε περίπτωση που η υπολογισθείσα αξία αγοράς υπολείπεται του ανωτέρω ορίου, ο δικαιούχος λαμβάνει επίδομα ίσο με το ήμισυ (1/2) της υπολογισθείσας αξίας των αγορών που πραγματοποίησε το ίδιο διάστημα.

Με αυτή την προϋπόθεση για πολλούς δικαιούχους το ποσό δόθηκε προκαταβολικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, ακόμα και αν δεν είχαν αγοράσει έως τότε την απαιτούμενη ποσότητα πετρελαίου. Η αρχική πρόβλεψη ήταν να πιστωθούν τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων που είχαν προμηθευτεί πετρέλαιο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Ωστόσο, όσο η ημερομηνία πλησίαζε στο υπουργείο Οικονομικών διαπίστωσαν ότι ο αριθμός των δικαιούχων που είχαν δηλώσει ότι προμηθεύτηκαν πετρέλαιο ήταν πολύ μικρός.

Ως εκ τούτου, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών αποφάσισε να δώσει παράταση ενός μήνα έως και την ερχόμενη Παρασκευή 31 Ιανουαρίου. Η παράταση δόθηκε με την προϋπόθεση ότι μέχρι τότε όσοι έχουν εισπράξει το επίδομα θέρμανσης το οποίο τους αντιστοιχεί ή τουλάχιστον το μισό να μπορούν να αποδείξουν ότι το χρησιμοποίησαν για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης με το σχετικό τιμολόγιο.

Διασταυρώσεις

Η ημερομηνία επιλέχτηκε καθώς από τις τις 5 Φεβρουαρίου 2020 και έως τις 30 Απριλίου 2020, θα γίνει διασταύρωση των αγορών πετρελαίου θέρμανσης με βάση τα υποβληθέντα φορολογικά στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης πετρελαίου θέρμανσης από τα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. και επαναϋπολογισμός του ποσού επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης του κάθε δικαιούχου.

Για τις περιπτώσεις που προκύψουν διαφορές μεταξύ του αρχικά καταβληθέντος ποσού και του επαναϋπολογισθέντος εφαρμόζονται οι δικαιούχοι θα κληθούν να επιστρέψουν την διαφορά ή και το σύνολο του επιδόματος που πήραν και αντιστοιχούσε στην ποσότητα πετρελαίου ανάλογα με την ζώνη στην οποία βρίσκεται το σπίτι του.

Ως εκ τούτου όσοι δικαιούχοι έχουν εισπράξει το επίδομα αλλά δεν αγόρασαν την ποσότητα πετρελαίου που αντιστοιχεί, θα πρέπει να σπεύσουν μέχρι την Παρασκευή να προμηθευτούν πετρέλαιο και να υποβάλουν τα τιμολόγια στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης πετρελαίου θέρμανσης. Σε αντίθετη περίπτωση θα χάσουν μέρος ή το σύνολο του ποσού που τους πιστώθηκε