Φεμινισμος

Γυναίκα: Σύμβολο φεμινισμού από την Ελληνική