Μαντίλα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η μαντίλα της γιαγιάς επιτρέπεται, η μαντίλα της μουσουλμάνας