Κυβερνητική ντρίμπλα στις περιφέρειες για τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων

Κυβερνητική ντρίμπλα στις περιφέρειες για τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων
vima

Δεσμευτική θα είναι πλέον η γνώμη του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) στην κατάρτιση των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), όπως προβλέπεται στο σχέδιο νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων», το οποίο τέθηκε την Τετάρτη σε διαβούλευση για μόλις μία εβδομάδα.

Τα ΠΕΣΔΑ, τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία αναθεώρησης, εγκρίνονται σήμερα, βάσει του νόμου 4042/2012, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση των αρμοδίων τμημάτων ΥΠΕΚΑ και υπουργείου Εσωτερικών.

Στο άρθρο 17 όμως του σχεδίου νόμου, η γνώμη του ΥΠΕΚΑ παύει να είναι συμβουλευτική και γίνεται δεσμευτική. Ως εκ τούτου ο αρμόδιος φορέας σχεδιασμού οφείλει, σύμφωνα με τις σχετικές υποδείξεις, να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις του ΠΕΣΔΑ.

Με άλλα λόγια το υπουργείο θα μπορεί να «παρακάμπτει» τις Περιφέρειες όσον αφορά την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης των αποβλήτων τα οποία παράγονται σε μία Περιφέρεια και να προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείρισή τους.

Επίσης, με βάση τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 17, στην παράγραφο 2, εφόσον συντρέχουν λόγοι επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος και σε περιπτώσεις υποθέσεων καταγγελίας για παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας για τα απόβλητα που εκδικάζονται από το ΔΕΕ (Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης), μπορεί να καταρτίζεται, με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, ειδικό σχέδιο δράσης για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων μιας Περιφέρειας ή μέρους αυτής, «όπου θα προβλέπονται και οι σχετικές διαδικασίες για την εφαρμογή του, έως ότου καταστούν λειτουργικές οι προβλέψεις του οικείου ΠΕΣΔΑ».

Αντιδράσεις από την Περιφέρεια Αττικής

Από το επιτελείο της περιφερειάρχου Αττικής κυρίας Ρένας Δούρου επισήμαιναν ότι η πρόβλεψη του άρθρου 17 προκαλεί εύλογες απορίες και ερωτήματα και «παραπέμπει σε μια σαφή απόπειρα κηδεμόνευσης των περιφερειακών σχεδιασμών». Και αυτό, όπως σημειώνουν οι ίδιοι κύκλοι, σε μια συγκυρία που χαρακτηρίζεται από δύο στοιχεία: την εκφρασμένη πρόθεση της περιφερειάρχου Αττικής να προχωρήσει σε ένα αποκεντρωμένο μοντέλο διαχείρισης και το γεγονός ότι δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς πως αυτή η παρέμβαση, με τα «ωραία λόγια», γίνεται προκειμένου να καλυφθούν οι περιβοήτες αιρεσιμότητες για το ΕΣΠΑ (να δείξουν ότι εναρμονίζονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και να κάνουν μια διακοσμητική αναθεώρηση του ΠΕΔΑ).

Δημοφιλή