Ταξιδι

Ταξίδι στην
Αλμάτι, η παλιά πρωτεύουσα του