Εικαστικά

Η ιστορική δύναμη των μνημείων. Ένα σχόλιο πάνω σε πίνακα του Ι. Ιωάννης Μητράκας