Κλιματική Αλλαγή

Μέχρι η φύση να σημαίνει το ίδιο για Visoot Uthairam via Getty Images
Μπορεί ένας ιός να επιφέρει κλιματική picture alliance via Getty Images