ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μαθήματα επιχειρηματικότητας στα Nachollus via Getty Images
Matrix Associated Press