ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΜΙΑΝΤΟ

Costas Baltas / Reuters
Τρεις λόγοι που πρέπει να περικοπούν οι υψηλές SOOC