ΠΑΛΙΟΚΑΙΡΟΣ

DAVID GRAY / REUTERS
Brain drain: Μύθοι και jotily via Getty Images
Άλλα (λογική στα) κόμματα ullstein bild via Getty Images
Στο «Μάτι» της Eurokinissi
Νέοι μουφτήδες και απελευθέρωση των Electrofear via Getty Images
Αλμάτι, η παλιά πρωτεύουσα του
Κομμένο: έγκλημα χωρίς Pen and Sword Books via Getty Images
Ηθικές
Φθίνοντα ορεινά χωριά. Είμαστε όλοι Τζέμι deepspace via Getty Images