ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ 

Nicola Ranieri / EyeEm via Getty Images
Άλλα (λογική στα) κόμματα ullstein bild via Getty Images
Αλμάτι, η παλιά πρωτεύουσα του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Brain drain: Μύθοι και jotily via Getty Images