ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΑΝΙΔΕΙΝ 

Υπουργείο Εξωτερικών /Twitter
Alessandro Bianchi / Reuters
colevineyard via Getty Images
Paramount Pictures via Getty Images
Issei Kato / Reuters
Michelle Shephard via Getty Images