Περιβαλλον

Ηλεκτροκίνηση αλά Luca Piccini Basile via Getty Images

ΔΙΕΘΝΕΣ

2019: Έτος ανατροπών και Jan Hakan Dahlstrom via Getty Images