Όλες τις Κλινικές του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών πιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD) για την Περιβαλλοντική τους διαχείριση

Η πιστοποίηση επισφραγίζει τη δέσμευση του Ομίλου για την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών και διαδικασιών περιβαλλοντικής διαχείρισης.
από αριστερά: κ. Γεώργιος Ζέρδιλας, Γενικός Διευθυντής Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, κα. Μαρία Πίτσικα, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια TÜV HELLAS (TÜV NORD), κ. Χρήστος Αποστολόπουλος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, κ. Σάββας Πελτέκης, Διευθύνων Σύμβουλος TÜV HELLAS (TÜV NORD)
από αριστερά: κ. Γεώργιος Ζέρδιλας, Γενικός Διευθυντής Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, κα. Μαρία Πίτσικα, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια TÜV HELLAS (TÜV NORD), κ. Χρήστος Αποστολόπουλος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, κ. Σάββας Πελτέκης, Διευθύνων Σύμβουλος TÜV HELLAS (TÜV NORD)
Ομιλος Ιατρικού Αθηνών

Το σύνολο των Κλινικών του Όμιλου Ιατρικού Αθηνών επιθεώρησε και πιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD), επισφραγίζοντας τη δέσμευση του Ομίλου για την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών και διαδικασιών περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η απονομή των σχετικών πιστοποιητικών πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση που έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.

Ο κορυφαίος φορέας επιθεώρησης και πιστοποίησης στην Ελλάδα, TÜV HELLAS, ολοκλήρωσε την επιθεώρηση του συνόλου των Κλινικών του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, και εν συνεχεία προχώρησε, τόσο στην πιστοποίησή τους σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 14001:2015 το οποίο και αφορά το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Ομίλου, όσο και στην επαλήθευση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14064:2018 που αφορά το Σύστημα Διαχείρισης Εκπομπών.

από αριστερά κ. Νίκος Βαμβακάρης, Επικεφαλής Επιθεωρητής TÜV HELLAS (TÜV NORD), κ. Χρήστος Αποστολόπουλος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
από αριστερά κ. Νίκος Βαμβακάρης, Επικεφαλής Επιθεωρητής TÜV HELLAS (TÜV NORD), κ. Χρήστος Αποστολόπουλος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
Ομιλος Ιατρικού Αθηνών

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική πιστοποίηση, καθώς αποδεικνύει την ακλόνητη δέσμευση του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για βιώσιμη ανάπτυξη, και το γεγονός ότι το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών έχει προχωρήσει σε μια σειρά δράσεων, αναβαθμίζοντας έμπρακτα το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, περιόρισε τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, επενδύοντας σε νέο μηχανολογικό και βιοϊατρικό εξοπλισμό, αναβαθμίζοντας ενεργειακά τις κλινικές του και κατασκευάζοντας τις νέες δομές (Διεθνές Ογκολογικό Κέντρο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με τις νέες τεχνολογίες της βιώσιμης ανάπτυξης μειώνοντας το ανθρακικό του αποτύπωμα και στοχοθετώντας μεσοπρόθεσμα μείωση ενεργειακών και θερμικών καταναλώσεων.

κα. Βασιλική Καζάση, Διευθύνουσα Σύμβουλος TÜV HELLAS (TÜV NORD)
κα. Βασιλική Καζάση, Διευθύνουσα Σύμβουλος TÜV HELLAS (TÜV NORD)
Ομιλος Ιατρικού Αθηνών

Η εν λόγω πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης αλλά και η επαλήθευση του ανθρακικού αποτυπώματος, εντάσσονται στο πλαίσιο της πολυετούς συνεργασίας του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών με την TÜV HELLAS (TÜV NORD), η οποία και περιλαμβάνει την επιθεώρηση και πιστοποίησή του σε μια σειρά από πεδία εφαρμογής, τα οποία και καλύπτουν τις βασικές δραστηριότητες, τη διαχείριση κινδύνων, τις επισιτιστικές του υπηρεσίες, τις οργανωτικές και λειτουργικές δομές του.

Σημειώνεται πως ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών έχει συμπληρώσει 40 χρόνια προσφοράς και πρωτοπορίας, έχοντας συμβάλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας, κατέχοντας εδώ και πολλά χρόνια μια σειρά πιστοποιήσεων των παρεχόμενων υπηρεσιών του, με τη διαρκή επένδυση σε ιατρική τεχνολογία και τεχνογνωσία αιχμής, το κορυφαίο ανθρώπινο δυναμικό, Brain Gain και συνεχή εκπαίδευση, καθώς και το μεγαλύτερο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον κλάδο.

από αριστερά: κα. Μαρία Πίτσικα, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια TÜV NORD, κ. Γιάννης Καλοφυσούδης, Διευθυντής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας & Μέτρησης Αποτελεσματικότητας Κλινικών Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
από αριστερά: κα. Μαρία Πίτσικα, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια TÜV NORD, κ. Γιάννης Καλοφυσούδης, Διευθυντής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας & Μέτρησης Αποτελεσματικότητας Κλινικών Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
Ομιλος Ιατρικού Αθηνών

Σχολιάζοντας την έκδοση της νέας πιστοποίησης περιβαλλοντικής διαχείρισης και της επαλήθευσης του ανθρακικού αποτυπώματος, o Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, κ. Χρήστος Αποστολόπουλος δήλωσε: «Η καθολική αυτή πιστοποίηση αλλά και η επαλήθευση του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου είναι ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία μας προς τη βιωσιμότητα. Αντανακλά τις συνεχείς προσπάθειές μας να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και να ενισχύσουμε τη λειτουργική μας αποδοτικότητα μέσω υπεύθυνων περιβαλλοντικών πρακτικών. Εδώ και 40 χρόνια, στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών διασφαλίζουμε την ποιότητα των κορυφαίων υπηρεσιών υγείας, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές, πάντα με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον».

Στελέχη του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και της TÜV HELLAS (TÜV NORD)
Στελέχη του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και της TÜV HELLAS (TÜV NORD)
Ομιλος Ιατρικού Αθηνών

Η κα. Βασιλική Καζάζη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της TÜV HELLAS (TÜV NORD), ανέφερε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την επέκταση της συνεργασία μας με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, πιστοποιώντας τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η εξασφάλιση της βιωσιμότητας είναι καθοριστική για το σύνολο των εταιρειών, αποκτά όμως ιδιαίτερη σημασία σε έναν νευραλγικό τομέα, όπως αυτόν της υγείας. Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών έχει αναλάβει μια σειρά πρωτοβουλιών προς αυτή την κατεύθυνση, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη δέσμευσή του, γεγονός που αποτυπώνεται και μέσω της επιτυχημένης πιστοποίησης σύμφωνα με δύο εξαιρετικά απαιτητικά πρότυπα».

Λίγα λόγια για την TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι Οργανισμός Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, μέλος του Γερμανικού Ομίλου TÜV NORD GROUP. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987, παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (Third Party Inspection-Certification) σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, στους τομείς της Τεχνολογίας, της Ποιότητας, της Ασφάλειας, της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος. Μέχρι σήμερα έχει πιστοποιήσει περισσότερα από 10.000 Συστήματα Ποιότητας και παρέχει πιστοποιητικά με διεθνή αναγνώριση που αποτελούν διαβατήριο εγκυρότητας στις διεθνείς αγορές. Στον τομέα των Επιθεωρήσεων συμμετέχει και καθορίζει αποφασιστικά το παρόν και μέλλον της Ποιότητας των Τεχνικών Έργων, έχοντας αναλάβει την επιθεώρηση και πιστοποίηση των μεγαλύτερων έργων υποδομής της χώρας μας.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) διαθέτει γραφεία στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτης και στα Ιωάννινα, θυγατρικές εταιρείες στην Κύπρο και στην Αίγυπτο και παγκόσμια παρουσία μέσω της πιστοποίησης και επιθεώρησης έργων ανά την υφήλιο.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Γιώργο Φρίγκα (6936028853, press@tuv-nord.com)

Λίγα λόγια για τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών ιδρύθηκε το 1984 από τον Δρ. Γ. Αποστολόπουλο με το όραμα να ανακόψει τη ροή των Ελλήνων ασθενών που κατέφευγαν σε ιατρικούς προορισμούς της Δυτικής Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Σήμερα, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών είναι ο κορυφαίος Ελληνικός Όμιλος παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικής Περίθαλψης, διαθέτοντας 7 υπερσύγχρονα νοσοκομεία, που λειτουργούν βάσει των αυστηρότερων διεθνών ποιοτικών κριτηρίων. Αποστολή του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών είναι να προσφέρει υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας, με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Συνεργάζεται με εξαιρετικά εξειδικευμένους ιατρούς και διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό και επενδύει συνεχώς σε υπερσύγχρονο βιοϊατρικό εξοπλισμό, τελευταίας τεχνολογίας.

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών αποτελεί τον πρώτο νοσοκομειακό Όμιλο στην Ευρώπη που εντάσσεται στο Διεθνές Δίκτυο Συνεργαζόμενων Νοσοκομείων του Imperial College Healthcare NHS Trust. Τα δύο κορυφαία ιδρύματα θα ανταλλάσσουν εμπειρία, εξειδίκευση, ιατρική τεχνογνωσία και γνώση, προωθώντας τον κοινό σκοπό της παροχής ιατρικής αριστείας και κορυφαίων υπηρεσιών παγκοσμίως.

Δημοφιλή