ΚΟΙΝΩΝΙΑ
20/11/2014 15:24 EET | Updated 20/11/2014 15:25 EET

Το 45% των Ελλήνων δεν εμπιστεύεται το πολιτικό σύστημα

Sooc.gr

Καθόλου δεν εμπιστεύεται το πολιτικό σύστημα το 45,0% του συνολικού πληθυσμού, ενώ 19,2% και 12,5 % δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται καθόλου τη Δικαιοσύνη και την Αστυνομία αντίστοιχα, σύμφωνα με μελέτη της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, η ΕΛΣΤΑΤ παρουσίασε τους δείκτες ευημερίας του πληθυσμού της χώρας, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία της δειγματοληπτικής Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών, έτους 2013, με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το 2012, και του επικεντρωμένου ερωτηματολογίου για τη μέτρηση της ευημερίας του πληθυσμού σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τον κανονισμό της Κομισιόν αριθ. 62/2012. Όπως τονίζει η Ελληνική Στατιστική Αρχή, τα στοιχεία για την ευημερία συλλέγονται για πρώτη φορά σε εφαρμογή του παραπάνω κανονισμού.

Τα εν λόγω ποσοστά είναι μεγαλύτερα για τους άνδρες (46,4%, 20,3% και 13,7% αντίστοιχα) σε σχέση με τις γυναίκες (43,7%, 18,2%, 11,5%), καθώς και για τον φτωχό πληθυσμό (47,4%, 22,8%, 15,3%) σε σχέση με τον μη φτωχό πληθυσμό (44,3%, 18,2%, 11,8%). Πλήρως δηλώνει ότι εμπιστεύεται το πολιτικό σύστημα μόλις το 0,6% του συνολικού πληθυσμού, χωρίς διαφοροποίηση μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Οι άνεργοι δηλώνουν ότι σε ποσοστό 50,6% ότι δεν έχουν καθόλου εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα, σε ποσοστό 24,0% ότι δεν έχουν καθόλου εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και σε ποσοστό 16,6% ότι δεν έχουν καθόλου εμπιστοσύνη στην Αστυνομία. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τους εργαζόμενους ανέρχονται στα 46,2%, 18,1% και 12,5%. Οι συνταξιούχοι και μη οικονομικά ενεργοί δηλώνουν ότι δεν έχουν καθόλου εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα σε ποσοστό που ανέρχεται περίπου στο 42%. Οι άνεργοι δηλώνουν ότι εμπιστεύονται πολύ ή πλήρως τη Δικαιοσύνη σε ποσοστό 29,0%, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τους συνταξιούχους είναι 26,2% και 37,9%.

«Καθόλου ικανοποιημένο» από την οικονομική του κατάσταση δηλώνει το 11,7% του πληθυσμού, σύμφωνα με τη μελέτη. Αντίθετα, πλήρως ικανοποιημένο δηλώνει μόλις το 1,4% του πληθυσμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στο σύνολο του πληθυσμού, πλήρως ικανοποιημένο από τη ζωή του συνολικά δηλώνει το 5,1% του πληθυσμού, και πλήρως ικανοποιημένο από την εργασία του δηλώνει το 5,0% των εργαζομένων. Αντίθετα, το 3,3% του πληθυσμού δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από τη ζωή του και το 2,9% δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από την εργασία του. Πολύ ικανοποιημένο από την εργασία του δηλώνει το 43,2% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων.

Όσον αφορά στη στέγαση, πλήρως ικανοποιημένο δηλώνει το 8,6% του πληθυσμού, ενώ ανάλογα είναι και τα ποσοστά του πληθυσμού που δηλώνουν πλήρως ικανοποιημένα από τους χώρους αναψυχής και πρασίνου, και από το περιβάλλον διαβίωσης στην περιοχή τους (8,0% και 8,3% αντίστοιχα). Πολύ ικανοποιημένο από τη στέγασή του δηλώνει πάνω από το 48% του πληθυσμού, ενώ λίγο ικανοποιημένο δηλώνει το 8,9%.

Το μεγαλύτερο ποσοστό του φτωχού πληθυσμού (που έχει εισόδημα μικρότερο ή ίσο από το κατώφλι της φτώχειας), της τάξης του 56,4%, δηλώνει καθόλου έως λίγο ικανοποιημένο από την οικονομική του κατάσταση, ενώ το ποσοστό για τον μη φτωχό πληθυσμό ανέρχεται στο 31,7%. Πλήρως ικανοποιημένο από την οικονομική του κατάσταση δηλώνει το 0,9% του φτωχού πληθυσμού και το 1,5% του μη φτωχού πληθυσμού.