ΚΟΙΝΩΝΙΑ
28/11/2014 09:23 EET | Updated 28/11/2014 09:23 EET

Προτάσεις Λοβέρδου για το νέο Δημοτικό σχολείο

Sooc

To 2011, 99 δημοτικά σχολεία ξεκίνησαν πιλοτικά να εφαρμόζουν νέα προγράμματα με μικρότερη ύλη. Βασικός άξονας του νέου δημοτικού Σχολείου, είναι η μείωση της διδακτέας ύλης, λιγότερο διάβασμα στο σπίτι και μεγαλύτερη εμβάθυνση.

Για να εφαρμοστούν οι αλλαγές, πρέπει να αξιολογηθούν τα αναλυτικά προγράμματα που εφάρμοσαν τα 99 αυτά σχολεία.

Οι προτάσεις που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο Υπουργός Παιδείας, συμφωνούν με την προεργασία που είχε γίνει από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ο στόχος είναι τα νέα προγράμματα να ξεκινήσουν την επόμενη σχολική χρονιά, ώστε να μην χαθεί και η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Βασικός άξονας είναι η μείωση της διδακτέας ύλης με στόχο την εμβάθυνση.

Αξιολόγηση των πρόσφατων Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών κατά την εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική πράξη και αναμόρφωσή τους με βάση τα πορίσματα της αξιολογικής διαδικασίας.

Η αξιολόγηση με τη συμμετοχή επιστημόνων, σχολικών συμβούλων και εκπαιδευτικών θα οδηγήσει σε νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών και νέα σχολικά εγχειρίδια.

Μείωση, εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης:

Μείωση της ύλης και επικέντρωση σε συγκεκριμένα κεφάλαια με κριτήριο τη σπουδαιότητα τους. Η αναδιάταξη της ύλης ορίζεται από την ανάγκη μεταφοράς δύσκολων διδακτικών αντικειμένων από μικρότερες σε μεγαλύτερες τάξεις.

Στο ελάχιστο οι εργασίες στο σπίτι: Οι εργασίες που ανατίθενται στους μαθητές πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο και μόνο στα βασικά μαθήματα. Στόχος να ολοκληρώνονται στο σχολείο όλες οι μαθησιακές διαδικασίες, ώστε να απαλλάσσονται οι μαθητές και οι γονείς από την «κατ’ οίκον» διδασκαλία.

Τα σχολεία έχουν τη δυνατότητα μερικής αλλαγής των προγραμμάτων με βάση τις ανάγκες, και τις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε σχολείου. Τις ώρες που είναι αναγκαίες, το εύρος ή τη δυσκολία των προγραμμάτων σπουδών, θα τις καθορίζει η κάθε σχολική μονάδα σε συνεργασία με το σχολικό σύμβουλο, με βάση τις ιδιαιτερότητες που έχει, όπως η σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού (Ρομά, παιδιά μεταναστών, παιδιά από οικογένειες ανέργων ή με χαμηλά εισοδήματα).

Βιωματικές δραστηριότητες: Στο σχολείο τα παιδιά δεν θα κάνουν μόνο μαθήματα, αλλά θα συμμετέχουν και σε δημιουργικές δραστηριότητες

Επέκταση του Νέου Σχολείου με τη γενίκευση του προτύπου των ολοήμερων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) και τη δημιουργία ενός σχολείου όχι μόνο γνώσεων, αλλά και δεξιοτήτων.

Διοικητικές αλλαγές- αποκέντρωση: Ενίσχυση της αυτονομίας, του σχεδιασμού σε όλα τα επίπεδα, του προγραμματισμού, της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και της λογοδοσίας.

Επιμόρφωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εκπαιδευτικών στις πρακτικές που συνοδεύουν τα νέα προγράμματα σπουδών.

Αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τον περιορισμό της Σχολικής Διαρροής στην οποία δίνει έμφαση η Ε.Ε. Αφορά πρώτιστα το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο, γιατί εκεί τίθενται οι βάσεις ένταξης στη σχολική εκπαίδευση. Βασίζεται σε δύο άξονες:

α) Άμεση παρέμβαση με υποστηρικτικές πολιτικές στις ευπαθείς ομάδες

β)Μετασχηματισμός προγραμμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες των παιδιών, ώστε να μην αποθαρρύνονται από τις δυσκολίες σκληρών προγραμμάτων σπουδών και εγκαταλείπουν το σχολείο.