Δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα για τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας, λέει το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Αναρμόδιο δηλώνει το Υπ.Δκαιοσύνης για τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας σε κρατουμένους
Sooc

«Αναρμόδιο» δηλώνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε ό,τι αφορά το θέμα χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών μετά τις αντιδράσεις, τα δημοσιεύματα και τα ερωτήματα που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της απεργίας πείνας του κρατούμενου, Νίκου Ρωμανού ο οποίος συνεχίζει για 22η ημέρα την απεργία πείνας διεκδικώντας να φοιτήσει στο ΤΕΙ Αθήνας.

Η ανακοίνωση του Υπ.Δικαιοσύνης έχει ως εξής:

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θεσμοθέτησε σχετικές με την εκπαίδευση και κατάρτιση των κρατουμένων διατάξεις στις οποίες προσδίδει μεγάλη βαρύτητα.

Για το σκοπό αυτό λειτουργούν σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας εκπαιδευτικές μονάδες (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) ιδίως στα Καταστήματα Κράτησης Νέων καθώς και Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για ενηλίκους κρατουμένους σε επτά (7) Καταστήματα Κράτησης της χώρας.

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του Σωφρονιστικού Κώδικα προβλέπεται η χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών για κρατουμένους που εισάγονται σε Ανώτατα ή Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Οι εκπαιδευτικές άδειες χορηγούνται αποκλειστικά από το αρμόδιο Συμβούλιο στο οποίο προΐσταται εισαγγελικός λειτουργός, ενώ για τους υποδίκους απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του δικαστικού οργάνου που διέταξε την προσωρινή κράτηση.

Σε καμία περίπτωση ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν έχει εκ του νόμου αρμοδιότητα για τη χορήγηση ή μη εκπαιδευτικών αδειών, ούτε μπορεί να παρέμβει στο έργο των αρμοδίων οργάνων.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Χαράλαμπος Αθανασίου για να διευκολύνει τη συνέχιση της εκπαίδευσης των κρατουμένων, σε περίπτωση μη χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας σ’ αυτούς , προτείνει, κατ’ αρχήν, να προβλεφθεί από το Υπουργείο Παιδείας η εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση μαθημάτων μέσω τηλεδιάσκεψης ή άλλου πρόσφορου τεχνικού μέσου.

Τα θέματα που ανακύπτουν σχετικά με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα εξεταστούν κατόπιν συνεννόησης μεταξύ των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Παιδείας.

Δημοφιλή