ΕΙΔΗΣΕΙΣ
04/12/2014 09:09 EET

Πώς και γιατί ανάβουν τη φλόγα στις πλατφόρμες πετρελαίου; (βίντεο)

polandeze/Flickr

Οι φλόγες είναι πολύ σημαντικές για την ασφάλεια στα διυλιστήρια και τις εγκαταστάσεις πετροχημικών. Καίνε τα αέρια υδρογονάνθρακα, τα οποία δεν είναι δυνατόν να ανακυκλωθούν ή να ανακτηθούν.

Τα συγκεκριμένα αέρια είναι πολύ πιο επικίνδυνα από το διοξείδιο του άνθρακα και προκαλούν περισσότερο κακό στην ατμόσφαιρα.

Κατά τη διάρκεια της καύσης, τα αέρια αυτά ενώνονται με τον αέρα και παράγονται ατμοί και διοξείδιο του άνθρακα.

Η διαδικασία της καύσης είναι παρόμοια με την καύση των υγραερίων (LPG).

Δείτε μία κοπέλα την ώρα που ανάβει την φλόγα: