ΚΟΙΝΩΝΙΑ
04/12/2014 12:26 EET | Updated 04/12/2014 13:07 EET

Συνήγορος του Πολίτη: Ανάγκη κατάρτισης σχεδίου δράσης για τους Σύρους πρόσφυγες

sooc/palaiologos n.

Την ανάγκη να καταρτίσει η Πολιτεία ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο δράσης που να απαντά με συγκεκριμένο και λειτουργικό τρόπο στα απτά προβλήματα των Σύρων προσφύγων επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη.

Αναγνωρίζει βέβαια ως ένα θετικό πρώτο βήμα την αναβολή απομάκρυνσης τους από την Ελλάδα ωστόσο, τονίζει ότι το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται στο σύνολό του. Όπως τονίζει όμως για την παροχή ζωτικών μέσων επιβίωσης όπως στέγη- τροφή,

ιατροφαρμακευτική μέριμνα- πρέπει να συντονιστεί άμεσα η κεντρική διοίκηση με την αυτοδιοίκηση.

Όπως προτείνει ο Συνήγορος του Πολίτη σε αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν:

-Τα τρέχοντα χρηµατοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν δοθεί από την κυβέρνηση προτεραιότητα στις δομές φιλοξενίας από τις δράσεις του ευρωπαϊκού ταμείου Ασύλου- Μετανάστευσης- Ένταξης.

-Σχετική οδηγία της ΕΕ «σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων και τα μέτρα για τη δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ κρατών µελών, όσον αφορά την υποδοχή και την αντιμετώπιση των συνεπειών της υποδοχής αυτών των ατόμων».

Ταυτόχρονα, για την αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας και των μέτρων έμπρακτης αλληλεγγύης των κρατών μελών της Ένωσης χρειάζεται εξειδίκευση μέτρων από τη χώρα µας, σε σχέδιο που να δίνει λύσεις σε απτά προβλήματα φιλοξενίας και τελικά επιβίωσης των Σύρων πολιτών που κατέφυγαν στην Ελλάδα.

Τέλος, ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει την ανάγκη να αναθεωρηθεί και να αποσαφηνιστεί το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τα ζητήματα μετανάστευσης και ασύλου, ιδίως στη λογική της κατανομής σε όλα τα κράτη μέλη των ατόμων που χρήζουν προστασίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ