Απαλλαγή της ΤτΕ από τον ΕΝΦΙΑ ζητεί ο Γιάννης Στουρνάρας

Απαλλαγή της ΤτΕ από τον ΕΝΦΙΑ ζητεί ο Γιάννης Στουρνάρας
Eurokinissi

Την απαλλαγή των κτηρίων που έχει στην κυριότητά της η Τράπεζα της Ελλάδος, ζήτησε με επιστολή του προς το υπουργείο Οικονομικών ο Γιάννης Στουρνάρας, διοικητής της ΤτΕ, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών».

Όπως αναφέρεται, ο κ. Στουρνάρας, ζήτησε την απαλλαγή των 29 κτηρίων που ανήκουν στην ΤτΕ σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Σε σχετική ανακοίνωση της ΤτΕ, επισημαίνεται ότι «σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο κυρώθηκε με τους Νόμους 3423/1927 και 3424/1927 ως παράρτημα διεθνούς σύμβασης και έχει, συνακόλουθα, υπερνομοθετική ισχύ, η ΤτΕ απαλλάσσεται παντός φόρου ή τέλους».

Όπως αναφέρεται, η απαλλαγή των ακινήτων που ανήκουν στην ΤτΕ από κάθε άμεσο και έμμεσο φόρο, δασμό, τέλος κ.λ.π. έχει επιβεβαιωθεί από σειρά αποφάσεων των αρμόδιων δικαστηρίων, αλλά και από το ίδιο το Ελληνικό Δημόσιο.

«Το ίδιο θεσμικό πλαίσιο ισχύει και για τις κεντρικές τράπεζες των περισσοτέρων χωρών – μελών της Ε.Ε. Η διεθνής πρακτική προβλέπει την πληρωμή στο κράτος μερίσματος επί των καθαρών κερδών των κεντρικών τραπεζών, το οποίο για την περίπτωση της Τράπεζας της Ελλάδος ισοδυναμεί με ποσοστό 88% επί των καθαρών κερδών της. Στην πράξη, η ΤτΕ αντί να καταβάλλει φόρους, πληρώνει ετησίως μέρισμα, το οποίο καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις της προς το Δημόσιο» σημειώνεται σχετικά.

Με βάση τα παραπάνω, συνεχίζει η ανακοίνωση, η απαλλαγή της ΤτΕ από τον ΕΝΦΙΑ είναι «δημοσιονομικά ουδέτερη», γιατί, ούτως ή άλλως, το Δημόσιο θα εισπράξει το ισόποσο του καταλογισθέντος ΕΝΦΙΑ, ενόψει της διάταξης του άρθρου 71 του Καταστατικού της Τράπεζας που περιορίζει τους μετόχους σε μέρισμα 12% και, όπως προαναφέρεται, αποδίδει στο Δημόσιο το υπόλοιπο 88%.

«Βάσει δε αυτής της διάταξης του καταστατικού της ΤτΕ, το Δημόσιο έλαβε στη χρήση του 2013 το ποσό των 817.800.000 ευρώ. Πρέπει τέλος να επισημανθεί ότι δεν τίθεται καν θέμα διακριτικής μεταχείρισης υπέρ των λοιπών, πλην του Δημοσίου, μετόχων, ενόψει του ότι οι τελευταίοι συστηματικά εισπράττουν πάντοτε μέρισμα, το οποίο ουδέποτε υπερβαίνει, βάσει του Καταστατικού, το ελάχιστο καταβλητέο 12%» καταλήγει η ανακοίνωση.

Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΙΚ υπέβαλε ερώτηση σχετικά με το ζήτημα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, προκειμένου να υπάρξει νομική απάντηση.

Eιδικότερα, ο υπουργός Οικονομικών κ. Γκίκας Χαρδούβελης ερωτά αν η Τράπεζα της Ελλάδος για τα δικαιώματά της σε ακίνητα:

- Απαλλάσσεται από φόρους ή τέλη κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 73 παρ. 1 του Καταστατικού της ή

- καταλαμβάνεται από τις νεότερες διατάξεις του ν. 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (Α287), οι οποίες δεν την απαλλάσσουν από την επιβολή του εν λόγω φόρου

- πώς διαμορφώνεται η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα και ειδικότερα ποια είναι η ισχύς της επίμαχης διάταξης του Καταστατικού της ΤτΕ εάν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι αυτή περιλαμβάνεται σε διεθνή σύμβαση που έχει κυρωθεί με νόμο (ν.3423/1927) σε συνδυασμό με το ότι η μεταγενέστερη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 ορίζει ότι «κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, που αφορά απαλλαγές από φόρους ή τέλη δεν εφαρμόζεται για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακίνητης Περιουσίας».

Δημοφιλή