ΔΙΕΘΝΕΣ
24/12/2014 17:37 EET | Updated 24/12/2014 19:52 EET

Άσκηση για πρόσκρουση αστεροειδούς από την ESA

ESA - P.Carril

Άσκηση/ πρόβα για το ενδεχόμενο εντοπισμού αστεροειδούς σε πορεία σύγκρουσης με τη Γη πραγματοποίησε πρόσφατα η ESA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος- ΕΟΔ) σε συνεργασία με εθνικές υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστροφών.

Ειδικότερα, τον προηγούμενο μήνα, ειδικοί από το πρόγραμμα SSA (Space Situational Awareness) της ΕSA και από οργανισμούς αντιμετώπισης καταστροφών ευρωπαϊκών χωρών συναντήθηκαν για μία διήμερη άσκηση πάνω σε αυτά που πρέπει να γίνουν εάν εντοπιστεί αστεροειδής ο οποίος κατευθύνεται προς τον πλανήτη μας.

Στην πρώτη άσκηση πρόσκρουσης αστεροειδής της ESA, οι συμμετέχοντες εξομοίωσαν μία αντίστροφη μέτρηση για τη σύγκρουση, προβαίνοντας στις ενέργειες/ βήματα που θα πρέπει να γίνουν σε περίπτωση εντοπισμού αντικειμένων διαφόρων μεγεθών, που πλησιάζουν τη Γη (NEO- Near Earth Objects).

Η άσκηση έλαβε υπόψιν της την απειλή ενός φανταστικού, αλλά όχι απίθανου ως ενδεχόμενο, αστεροειδούς, υποτιθέμενου μεγέθους 12- 38 μέτρων, ο οποίος εκινείτο με ταχύτητα 12,5 χλμ/ δευτερόλεπτο.

Από τους συμμετέχοντες ζητήθηκε να πάρουν αποφάσεις σε πέντε κρίσιμες χρονικές στιγμές, 30, 26, 5 και 3 ημέρες πριν, και μία ώρα μετά την πρόσκρουση. «Υπάρχει μεγάλος αριθμός μεταβλητών που πρέπει να ληφθούν υπόψιν όσον αφορά στην πρόβλεψη των αποτελεσμάτων και της ζημιάς από μια πρόσκρουση αστεροειδούς, κάνοντας εξομοιώσεις όπως αυτές πολύ πολύπλοκες» ανέφερε ο Ντέτλεφ Κόσνι, στέλεχος του προγράμματος SSA. «Αυτές περιλαμβάνουν το μέγεθος, τη μάζα, την ταχύτητα, τη σύνθεση και τη γωνία πρόσκρουσης. Σε κάθε περίπτωση, αυτό δεν θα έπρεπε να εμποδίζει την Ευρώπη από το αναπτύξει ένα εκτενές σετ μέτρων που θα έπρεπε να ληφθούν από τις εθνικές αρχές, που μπορεί να είναι πολύ γενικά για να περιλαμβάνουν εύρος πιθανών συνεπειών. Το πρώτο βήμα είναι η μελέτη των ΝΕΟ και των αποτελεσμάτων της πρόσκρουσής τους και η κατανόηση της βασικής επιστήμης».

Οι συμμετέχοντες προήλθαν από διάφορα υπουργεία και υπηρεσίες της Γερμανίας και της Ελβετίας. Μελετήθηκαν ζητήματα όπως ο τρόπος αντίδρασης της Ευρώπης, τα άτομα που θα έπρεπε να γνωρίζουν, το ποιες πληροφορίες θα έπρεπε να κοινοποιηθούν και σε ποιους.