ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
01/01/2015 12:31 EET | Updated 01/01/2015 13:02 EET

Την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751,39 ευρώ, ζητά η ΓΣΕΕ από τους εργοδότες

eurokinissi

Λίγο πριν την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου, η ΓΣΕΕ φρόντισε με την αποστολή πρόσκλησης προς τους εργοδοτικούς φορείς, για την άμεση έναρξη συλλογικών διαπραγματεύσεων, με στόχο την υπογραφή νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Έτσι ουσιαστικά βάζει στην εκλογική ατζέντα το θέμα της αποκατάστασης μισθολογικών απολαβών και δεσμεύει τα κόμματα και τους εκπροσώπους να τοποθετηθούν επί αυτού του καυτού ζητήματος.

Μέχρι στιγμής, μόνο κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ (έχει ήδη κατατεθεί σχετική πρόταση νόμου), έχει δεσμευθεί για την επαναφορά την κατώτατου, μισθού, ενώ αντίθετα οι εκπρόσωποι κομμάτων της Ν.Δ, του ΠΑΣΟΚ, αλλά και της ΔΗΜΑΡ, είναι υποχρεωμένοι να υπερασπιστούν νομοθετήματα που υπερψήφισαν.

Συγκεκριμένα η ΓΣΕΕ ζητά:

  • Την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751,39ευρώ και του κατώτατου ημερομίσθιου στα 33,57ερυώ για όλους τους εργαζόμενους χωρίς εξαιρέσεις, με προσαύξηση τριετιών
  • Την καθολικότητα ισχύος του συνόλου των όρων, οικονομικών και θεσμικών, της ΕΓΣΣΕ
  • Την άμεση ισχύ από 1/1/2015 της επεκτασιμότητας των ΣΣΕ ως είχε
  • Την επαναφορά του εύρους της μετενέργειας όλων των όρων των ΣΣΕ
  • Την ενσωμάτωση της πρόσφατης Συμφωνίας της Γενεύης για καμία αλλαγή στο υφιστάμενο πλαίσιο για τις ομαδικές απολύσεις, την ανταπεργία και το συνδικαλιστικό νόμο.

Στην ανακοίνωση της η ΓΣΕΕ τονίζει ότι :

«Κατ' επιταγήν της τρόικας και όσων κρύβονται πίσω της, μετά από αντισυνταγματικές παρεμβάσεις στην ΕΓΣΣΕ 2010-2012, νομοθετήθηκε μειωμένος κατώτατος μισθός και περιορισμένες προσαυξήσεις, με την επίκληση λόγων γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος για την προστασία της εθνικής οικονομίας. Με επίδειξη πρωτοφανούς κρατισμού και αυταρχισμού θεωρήθηκε προφανώς ότι, σε αντίθεση με τους κατέχοντες την εκτελεστική εξουσία και τους τεχνοκράτες της τρόικας, οι οργανώσεις που καταρτίζουμε την ΕΓΣΣΕ δεν είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε το γενικότερο κοινωνικό συμφέρον και να προστατεύσουμε την εθνική οικονομία. Για το λόγο αυτό αφαίρεσαν από την αρμοδιότητα της ΕΓΣΣΕ τον καθορισμό των κατωτάτων ορίων των μισθολογικών όρων όλων των εργαζομένων της χώρας και περιόρισαν την εφαρμογή της μόνο σε όσους εργαζόμενους έχουν εργοδότες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στις (εργοδοτικές) οργανώσεις, που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ). »

Τα θεσμικά αιτήματα της ΓΣΕΕ, ως προς την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας είναι:

Συγκεκριμένη Πρόταση Νόμου στο κείμενο της νέας ΕΓΣΣΕ

α) για την επαναφορά της πλήρους και καθολικής ισχύος της ΕΓΣΣΕ όχι μόνο για τους θεσμικούς αλλά και για τους μισθολογικούς της όρους, ως κατωτάτων ορίων αμοιβών των εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου της χώρας,

β) άμεση ισχύ από 1-1-2015 της επεκτασιμότητας των κλαδικών σ.σ.ε. κλπ, υπό τους όρους που ίσχυε πριν τη νομοθετική αναστολή της, για λόγους ίσης μεταχείρισης και αποφυγής αθέμιτου ανταγωνισμού των επιχειρήσεων, γ) επαναφορά του προϊσχύσαντος εύρους της μετενέργειας στις ατομικές συμβάσεις όλων των όρων των σ.σ.ε. μετά τη λήξη τους (όχι μόνο του βασικού μισθού και των 4 επιδομάτων).

Για τα ως άνω ζητήματα είναι διακηρυγμένη η συμφωνία των μερών, επομένως είναι ευχερής η υλοποίηση του κοινού διαβήματος προς την Κυβέρνηση με τη μορφή Σχεδίου- Πρότασης Νόμου ενταγμένου στο κείμενο της νέας ΕΓΣΣΕ. Παραμένουν προς διαπραγμάτευση, για να συμπεριληφθούν σ' αυτό, τουλάχιστον η αποκατάσταση της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης, η κατάργηση του μορφώματος των ενώσεων προσώπων για την υπογραφή επιχειρησιακών ΣΣΕ και το ζήτημα των διαδικαστικών και ουσιαστικών εμποδίων στο θεσμό της Διαιτησίας του ΟΜΕΔ, που έθεσε ο πρόσφατος ν.4303/2014.

Να συμπεριληφθούν ως θεσμικές ρήτρες στην ΕΓΣΣΕ του 2015 όσα συμφωνήθηκαν κατά την τριμερή συνάντηση της 30ης Σεπτεμβρίου 2014 στα Γραφεία του ILO στη Γενεύη.

Ενδεικτικά, όπως αναφέρεται στα «Συμπεράσματα» της συνάντησης α) ότι το υφιστάμενο στην Ελλάδα νομικό πλαίσιο και οι διαδικασίες όσον αφορά στις ομαδικές απολύσεις στην Ελλάδα, ευθυγραμμίζεται με τα κοινοτικά και διεθνή εργασιακά πρότυπα και προς το παρόν το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας έχει την εμπιστοσύνη των κοινωνικών εταίρων, για να δοκιμαστεί ο αναβαθμισμένος, πρόσφατα, ρόλος του σ' αυτό το θέμα, β) για την ανταπεργία, ότι δεν υφίσταται λόγος τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας, γ) για τη συνδικαλιστική δράση ότι η εθνική νομοθεσία που διέπει τη δράση των συνδικάτων ευθυγραμμίζεται με τους κανόνες και τις πρακτικές της ΕΕ και πρέπει να τηρείται.

Τα μισθολογικά αιτήματα είναι:

Α. Κατώτατα όρια ημερομισθίων εργατοτεχνιτών

Ημερομίσθιο από 1-1-2015

Εργατοτεχνίτες / τριες Άγαμοι Έγγαμοι

Χωρίς προϋπηρεσία 33,57€ 36,92€

Με 1 τριετία 34,80€ 38,16€

Με 2 τριετίες 36,46€ 39,83€

Με 3 τριετίες 38,11€ 41,47€

Με 4 τριετίες 39,78€ 43,14€

Με 5 τιετίες 41,43€ 44,80€

Με 6 τριετίες 43,11€ 46,47€

Κατώτατα όρια μισθών υπαλλήλων

Μισθός από 1-1-2015

Υπάλληλοι Άγαμοι Έγγαμοι

Χωρίς προϋπηρεσία 751,39€ 826,54€

Με 1 τριετία 813,99€ 889,13€

Με 2 τριετίες 887,99€ 963,13€

Με 3 τριετίες 961,99€ 1037,13€

Τα ανωτέρω συνολικά κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων εφαρμόζονται αντιστοίχως και για τους μαθητευόμενους εργατοτεχνίτες/τριες, καθώς και για τους υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, αναλόγως με το ωράριο απασχόλησής τους.

Β. Τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίζουν ότι όλοι οι μισθολογικοί και μη μισθολογικοί όροι εργασίας, που θεσπίσθηκαν με τις προηγούμενες ΕΓΣΣΕ και τις αντίστοιχες Διαιτητικές Αποφάσεις, όπως ίσχυαν κατά την διαδοχή τους και δεν τροποποιούνται με την παρούσα, αποτελούν ενιαίο σύνολο και εξακολουθούν να ισχύουν.

Ειδικώς καταγράφεται η συμφωνία για διατήρηση του 13ου και 14ου μισθού, της προσαύξησης 10% λόγω γάμου, καθώς και των τριετιών για προϋπηρεσία εργατοτεχνιτών (6 x5%) και υπαλλήλων (3x10%) χωρίς άλλους περιορισμούς.

Γ. Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, πρακτική της επιχείρησης ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, υπερισχύουν.

Για την αναλυτική τεκμηρίωση των αιτημάτων μας σας εγχειρίζουμε την ετήσια Έκθεση του 2014 για την Ελληνική Οικονομία και Απασχόληση, την οποία εκπόνησε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ.