ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
07/01/2015 08:04 EET | Updated 07/01/2015 08:04 EET

Άντλησε 1,625 δισ. ευρώ μέσω εξάμηνων εντόκων γραμματίων το ελληνικό Δημόσιο- Αυξημένο το κόστος

Ulrich Baumgarten via Getty Images
GERMANY, BONN - JANUARY 06: Front and back of a Greek 1 Euro coin, on January 06, 2015 in Bonn, Germany. (Photo by Ulrich Baumgarten via Getty Images)

Το ποσόν των 1,625 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο μέσω δημοπρασίας εξάμηνων εντόκων γραμματίων, που διενήργησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους,(ΟΔΔΗΧ) με αυξημένο κόστος.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ, διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 1.250 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,30%, έναντι 2,15% της αντίστοιχης προηγούμενης δημοπρασίας που είχε γίνει στις 10.12.2014. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,975 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,58 φορές. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 375 εκατομμυρίων ευρώ.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015, στις 12 μμ.

Αμερικανικές Εκλογές
Δημοσκοπήσεις, ειδήσεις και αναλύσεις για τις αμερικανικές εκλογές από την HuffPost