ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
11/02/2015 09:02 EET | Updated 11/02/2015 09:02 EET

Αντλήθηκαν 1,137 δισ ευρώ από τρίμηνα γράμματια με απόδόση 2,%%

sooc

Το ποσόν του 1,137 δισ.ευρώ άντλησε σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο μέσω δημοπρασίας τρίμηνων εντόκων γραμματίων που διενήργησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Όπως ανακοινώθηκε, κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 875 εκατομμυρίων Ευρώ που διενεργήθηκε σήμερα, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,50% έναντι 2,15% της αντίστοιχης προηγούμενης δημοπρασίας στις 14 Ιανουαρίου 2015. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,138 δισεκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,30 φορές. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 262,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015, στις 12μ.μ.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)