ΚΟΙΝΩΝΙΑ
27/02/2015 07:05 EET | Updated 27/02/2015 10:00 EET

Νέα ποινική δίωξη για δύο «θαλασσοδάνεια» της Proton Bank

Eurokinissi

Ένα βήμα πριν από τη δίκη για το σκάνδαλο της Τράπεζας Proton, που ξεκινάει στις 23 Μαρτίου, η εισαγγελία πρωτοδικών τη Αθήνας άσκησε σήμερα νέα ποινική δίωξη για απιστία σε βαθμό κακουργήματος κατ' εξακολούθηση που αφορά δύο ακόμη «θαλασσοδάνεια» τα οποία δόθηκαν από την τράπεζα το καλοκαίρι του 2011.

Kατηγορούμενοι είναι μέλη της Επιτροπής Εγκρίσεων Πιστοδοτήσεων που ήδη αντιμετωπίζουν κι άλλες κατηγορίες για άλλα δάνεια. Στην πρώτη περίπτωση σύμφωνα με την κατηγορία φέρεται ότι επήλθε μη επανορθώσιμη ζημιά στα ταμειακά διαθέσιμα της τράπεζας πάνω από 24 εκατ. ευρώ, που αφορά παράνομη ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων ενός εκ των κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με την κατηγορία πρόκειται για πρόσωπο που υπήρξε μέτοχος 2.031.160 ονομαστικών μετοχών της τράπεζας «Ωμέγα» η οποία απορροφήθηκε από την «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η δικαιοσύνη, ο κατηγορούμενος φέρεται επίσης ότι μετείχε, σε προγενέστερο χρόνο, στο Δ.Σ. τόσο της τράπεζας «Ωμέγα» όσο και της τράπεζας Proton. Παύθηκε από μέλος του Δ.Σ. της Proton, κατ' απαίτηση της εποπτικής αρχής, με το σκεπτικό ότι δεν επιτρέπεται αν είναι μέλος του Δ.Σ. τη στιγμή που η ίδια τράπεζα δανειοδοτεί τις επιχειρήσεις του.

Από το δεύτερο «θαλασσοδάνειο» φέρεται ότι επήλθε ζημιά στην τράπεζα άνω των 14 εκατ. ευρώ από σύμβαση χρεωλυτικού δανείου και παράνομη ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων άλλου κατηγορούμενου, ο οποίος υπήρξε μέτοχος 1.575.007 ονομαστικών μετοχών της τράπεζας «Ωμέγα», η οποία απορροφήθηκε από την Proton. Σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος αυτός μετείχε όπως και στην προηγούμενη περίπτωση στα Δ.Σ. και των δύο τραπεζών, ενώ παράλληλα είχε και επιχειρήσεις που δανειοδοτούσαν οι τράπεζες.

Από τα στοιχεία της δικαστικής έρευνας προκύπτει επίσης «ότι οι ενέργειες των κατηγορουμένων έλαβαν χώρα, ενώ είχε προηγηθεί, ήδη από Φεβρουάριο-Ιούνιο 2011 ο επιτόπιος έλεγχος της Τράπεζας της Ελλάδος στα πεπραγμένα της Proton, ενώ είχε δοθεί ήδη από το τέλος του 2010 και επαναλήφθηκε την 1η Ιουλίου του 2011 γραπτώς, εντολή από την Τράπεζα της Ελλάδος προς την Proton, να ακολουθήσει “πολιτική σημαντικής πιστωτικής συρρίκνωσης μείωσης του δανειακού χαρτοφυλακίου”». Την υπόθεση θα αναλάβει ανακριτής Διαφθοράς.

Sponsored Post