ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
27/02/2015 09:11 EET | Updated 27/02/2015 09:11 EET

Αναθεώρηση προς τα κάτω για το ΑΕΠ του 2014: Στο 0,75% η εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ

ARIS MESSINIS via Getty Images
ARIS MESSINIS/AFP/Getty Images

Επί τα χείρω αναθεώρησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) τις αρχικές εκτιμήσεις της για την ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία το 2014 και, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, το ΑΕΠ αυξήθηκε πέρυσι κατά 0,75% σε μέσα επίπεδα, έναντι της εκτίμησης για αύξηση 0,82%. Ειδικότερα η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα εξής:

Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το ΑΕΠ σε όρους όγκου, παρουσίασε μείωση 0,4% το δ΄ τρίμηνο 2014 σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο 2014, έναντι της μείωσης 0,2% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση και είχε ανακοινωθεί στις 13/2/2015. Σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο 2013, παρουσίασε αύξηση 1,3% έναντι της αύξησης 1,7% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση.

Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το ΑΕΠ σε όρους όγκου, παρουσίασε αύξηση 1,2% το δ΄ τρίμηνο 2014 σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο 2013, έναντι της αύξησης 1,5% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση.

Οι διαφορές αυτές είναι αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την πρώτη εκτίμηση. Τα στοιχεία αυτά είναι είτε μηνιαία (όπως τα στοιχεία του Δεκεμβρίου για το ισοζύγιο πληρωμών) είτε τριμηνιαία (όπως οι δείκτες κύκλου εργασιών των κλάδων των υπηρεσιών και τα στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού).

Οι τριμηνιαίες μεταβολές, με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία σε όρους όγκου, έχουν ως εξής:

- Η συνολική καταναλωτική δαπάνη δεν παρουσίασε μεταβολή σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2014.

- Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν 18,3%.

- Μείωση 1,3% παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 2,1% και οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 3,4%).

- Αύξηση 6,8% παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 7,2% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 5,8%).

Sponsored Post