ΚΟΙΝΩΝΙΑ
11/03/2015 09:58 EET | Updated 11/03/2015 09:58 EET

Επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας και κατάργηση προνομίων: Τι θα ισχύσει στην ΕΡΤ

Eurokinissi

Η κατάργηση των προνομίων, η περικοπή της σπατάλης των μεικτών και εξωτερικών παραγωγών και των κρυφών αμοιβών, καθώς και ο ουσιαστικός οικονομικός έλεγχος των πεπραγμένων του παρελθόντος, συγκαταλέγονται μεταξύ των στόχων της νέας ΕΡΤ, με σκοπό την αντιμετώπιση των παθογενειών του παρελθόντος, όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί κύκλοι.

Η πρόσληψη προσωπικού θα γίνεται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, μετά από δημοσίευση προκήρυξης και εφαρμογή των διαδικασιών του ΑΣΕΠ, ενώ οι όροι του βαθμολογικού και μισθολογικού καθεστώτος του προσωπικού που θα προσλαμβάνεται θα καθορίζονται με επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας. Προσωπικό με συμβάσεις έμμισθης εντολής θα επιλέγεται μετά από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η ανάθεση έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα πραγματοποιείται μετά από δημόσια προκήρυξη στον ιστότοπο της ΕΡΤ. Το κόστος έργων και υπηρεσιών που ανατίθενται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% του ετήσιου προϋπολογισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ διορίζεται από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.Τα 2 μέλη του ΔΣ εκ των εργαζομένων εκλέγονται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία των εργαζομένων της ΕΡΤ.

Η ιδιότητα του μέλους του ΔΣ της ΕΡΤ ΑΕ είναι ασυμβίβαστη με άλλο δημόσιο αξίωμα, θέση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή σε διοίκηση συνδικαλιστικών ενώσεων. Θεσμοθετείται κοινωνικός έλεγχος της ΕΡΤ με την –για πρώτη φορά υποχρεωτική- συγκρότηση των Συμβουλίων Κοινωνικού Ελέγχου ανά περιφέρεια.