ΙΟΒΕ: Επιδείνωση του οικονοµικού κλίµατος και υποχώρηση της καταναλωτικής εµπιστοσύνης

ΙΟΒΕ: Επιδείνωση του οικονοµικού κλίµατος και υποχώρηση της καταναλωτικής εµπιστοσύνης
Sooc

Στις 96,8 μονάδες διαμορφώθηκε ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα τον Μάρτιο από 98,2 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ.

Σε αντίθεση µε την προηγούµενη καταγραφή του δείκτη, αυτήν τη φορά οι επιχειρηµατικές προσδοκίες και η καταναλωτική εµπιστοσύνη κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Σχετική ενίσχυση της απαισιοδοξίας για την πορεία της οικονοµίας καταγράφεται σχεδόν σε όλους τους τοµείς και ιδιαίτερα στις υπηρεσίες και στις κατασκευές. Η ανάκαµψη των δυσµενών προβλέψεων µπορεί να αποδοθεί στις συνθήκες πιστωτικής στενότητας και στην παρατεινόµενη υψηλή αβεβαιότητα για τη γενική πορεία της οικονοµίας.

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, πολλά ζητήµατα κοµβικής σηµασίας παραµένουν ανοικτά, καθώς αφενός εκκρεµεί η συµφωνία µε τους Ευρωπαίους εταίρους και πιστωτές, αφετέρου το όποιο περιεχόµενο αυτής δεν µπορεί ακόµα να αξιολογηθεί από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Συνολικά, η οικονοµία φαίνεται να βρίσκεται σε κατάσταση αναµονής, πριν την ενδεχόµενη διαµόρφωση νέων συνθηκών που θα ορίσουν, τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα, το πλαίσιο αποφάσεων και προσδοκιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Αναλυτικότερα:

  • Στη βιοµηχανία, οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς µήνες βελτιώνονται, µε το ισοζύγιο στις εκτιµήσεις για τα αποθέµατα να παραµένει στα ίδια επίπεδα όµως τις εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση να εξασθενούν περαιτέρω.
  • Στις υπηρεσίες, οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα αλλά και τη βραχυπρόθεσµη ζήτηση επιδεινώνονται, ενώ και οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων βαίνουν δυσµενέστερες.
  • Στο λιανικό εµπόριο, οι αρνητικές εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις δεν µεταβάλλονται, όµως οι αντίστοιχες προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξή τους επιδεινώνονται και πάλι. Ταυτόχρονα συνεχίζεται η ρευστοποίηση των αποθεµάτων.
  • Στις κατασκευές, καταγράφονται δυσµενέστερες εκτιµήσεις για τις προγραµµατισµένες εργασίες των επιχειρήσεων και περισσότερο απαισιόδοξες προβλέψεις για την απασχόληση του τοµέα.
  • Στην καταναλωτική εµπιστοσύνη, οι προβλέψεις για την οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού δεν µεταβάλλονται, ενώ εκείνες για την οικονοµική κατάσταση της χώρας το επόµενο 12µηνο βελτιώνονται, όπως συµβαίνει και µε τις προθέσεις για αποταµίευση, µε τις προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας να επιδεινώνονται οριακά.

Περαιτέρω βελτίωση στο οικονοµικό κλίµα σε ΕΕ και Ευρωζώνη

Το οικονοµικό κλίµα τον Μάρτιο βελτιώνεται ήπια σε σχέση µε τον Φεβρουάριο, τόσο στην ΕΕ, όσο και την Ευρωζώνη, µε το σχετικό δείκτη να κερδίζει αντίστοιχα 0,9 και 1,6 µονάδες, φθάνοντας στις 106,1 και 103,9 µονάδες, πάνω από τα επίπεδα του µακροχρόνιου µέσου όρου του και στις δύο περιπτώσεις.

Στην Ευρωζώνη, η άνοδος του δείκτη εκπορεύεται από τη βελτίωση της εµπιστοσύνης των καταναλωτών, µε τις επιχειρηµατικές προσδοκίες στο λιανικό εµπόριο, τις υπηρεσίες, τις κατασκευές και ιδιαίτερα στη βιοµηχανία, να ενισχύονται επίσης.

Συγκεκριµένα, στη βιοµηχανία ο σχετικός δείκτης κερδίζει +1,7 µονάδες, στις υπηρεσίες +0,7 µονάδες, τις κατασκευές +0,9 και στο λιανικό εµπόριο +0,6 µονάδες.

Η µεγαλύτερη άνοδος όµως καταγράφεται στην καταναλωτική εµπιστοσύνη τον Μάρτιο στην Ευρωζώνη (+3,0), ενώ σε επίπεδο χωρών, οι συνολικές προσδοκίες βελτιώνονται στην Ισπανία (+1,7) την Ιταλία (+2,4), την Γερµανία (+1,8), την Ολλανδία (+0,9) και οριακά στην Γαλλία (+0,4).

Στην ΕΕ, το οικονοµικό κλίµα επίσης βελτιώνεται, αλλά ηπιότερα, λόγω της επιδείνωσης των προσδοκιών στις δύο µεγαλύτερες οικονοµίες εκτός της ζώνης του ευρώ, ήτοι στο Ην. Βασίλειο (-2,7) και την Πολωνία (-0,4). Σε επίπεδο τοµέων, οι προσδοκίες των καταναλωτών και το κλίµα στο λιανικό εµπόριο ακολουθούν τις αντίστοιχες τάσεις της Ευρωζώνης, ενώ αντίθετα, στις κατασκευές, το κλίµα επιδεινώνεται και στις Υπηρεσίες και τη Βιοµηχανία βελτιώνεται οριακά.

(πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Πήγαινε στην αρχική σελίδα