Τα αντισυλληπτικά χάπια επηρεάζουν τη γονιμότητα και το φύλο των ψαριών

Αντισύλληψη... τα ψάρια τα ρώτησε κανείς;
|
Fish monterey october 09
Fish monterey october 09
Tim Pearce, Los Gatos/Flickr

Τα ψάρια δεν χρειάζονται αντισύλληψη και όμως είναι τακτικοί χρήστες των αντισυλληπτικών χαπιών, σύμφωνα με έρευνα της αμερικανικής υπηρεσίας Γεωλογικών Ερευνών (US Geological Survey - USGS) που δημοσίευσε η Washington Post.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα ψάρια σε όλη την αμερικανική επικράτεια εκτίθενται στην συνθετική ορμόνη αιθυνυλεστραδιόλη ή αλλιώς ΕΕ2, το βασικό στοιχείο που περιέχεται στα αντισυλληπτικά χάπια.

Η ουσία αυτή περνά στο νερό μέσω λυμάτων που περιλαμβάνουν ούρα ανθρώπων που είναι χρήστες αντισυλληπτικών, ή από αντισυλληπτικά χάπια που πετιούνται στην τουαλέτα.

Από τη στιγμή που τα ψάρια θα εκτεθούν στην ουσία ΕΕ2, οι απόγονοί τους, σύμφωνα με την έρευνα, αντιμετωπίζουν πρόβλημα γονιμοποίησης των αυγών τους. Μάλιστα τα «εγγόνια» των ψαριών που εκτέθηκαν στην ΕΕ2 είχαν μείωση κατά 30% στο ποσοστό γονιμοποίησης τους.

«Εάν συνεχιστεί αυτή η τάση, πρέπει να αναμένουμε μείωση στον πληθυσμό των ψαριών» προειδοποιεί ο Ramji Bhandari, ο οποίος συνέδραμε στην έρευνα του USGS.

Επίσης σύμφωνα με την ίδια έρευνα τόσο η ουσία ΕΕ2 όσο και ένα άλλο χημικό, το ΒΒΑ, που εντοπίζεται συχνά στα πλαστικά, έχουν προκαλέσει την αλλαγή του φύλου σε κάποια ήδη αρσενικών ψαριών.

Οι επιστήμονες δεν είναι βέβαιοι πως συντελείται αυτή η αλλαγή στο φύλο, αλλά επισημαίνουν πως το φαινόμενο αυτό παίρνει διαστάσεις.