ΕΙΔΗΣΕΙΣ
02/04/2015 07:17 EEST | Updated 02/04/2015 07:18 EEST

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τη νέα ΕΡΤ

Eurokinissi

Τη δυνατότητα επαναλειτουργίας όλων των τηλεοπτικών καναλιών (ΕΤ1, ΝΕΤ, ΕΤ3), των ραδιοφωνικών σταθμών, αλλά και την επανέκδοση του περιοδικού Ραδιοτηλεόραση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο για τη νέα ΕΡΤ.

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Βουλή με τίτλο «Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του Ν. 2190/1920».

Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να ενταχθούν στον ενιαίο φορέα όλοι οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί (εθνικοί και περιφερειακοί) που λειτουργούσαν την 11η Ιουνίου 2013.

Στους σκοπούς του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα προστίθεται η συμβολή στην προσπάθεια εθνικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης, χωρίς την επιδίωξη κέρδους.

Στο νομοσχέδιο προβλέπονται ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί, μείωση μεικτών και εξωτερικών παραγωγών, ουσιαστικός έλεγχος των οικονομικών πεπραγμένων του παρελθόντος, κατάργηση των υψηλών αποδοχών και προνομίων του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Ακόμα, αναφέρεται ότι ο άμεσος έλεγχος της ΕΡΤ ΑΕ ανήκει στο κράτος με επιβολή κυρώσεων από το ΕΣΡ.

Σε έγγραφό του, ο υπουργός Επικρατείας, Νίκος Παππάς, εξηγεί πως το προσωπικό της Νέας ΕΡΤ δεν θα ξεπερνά τα 2.500 άτομα: «Το άθροισμα των επιλέξιμων για πρόσληψη πρώην υπαλλήλων της ΕΡΤ συν όσων πρώην τακτικών υπαλλήλων απασχολούνται στη Δημόσια Τηλεόραση με δίμηνες συμβάσεις και στη ΝΕΡΙΤ με συμβάσεις αορίστου χρόνου μετά από διαδικασίες ΑΣΕΠ, ανέρχεται σε 2.500, οι οποίοι αποτελούν το μέγιστο συνολικό προσωπικό της νέας ΕΡΤ».

Το σύνολο των εργαζομένων της πρώην ΕΡΤ, με εξαίρεση όσους έχουν βγει στη σύνταξη, είναι 2.305 άτομα. Από αυτούς απασχολούνται στη Δημόσια Τηλεόραση 652 άτομα και άλλοι 94 στη ΝΕΡΙΤ. Συνεπώς υπολείπονται για επαναπρόσληψη περί τα 1.550 άτομα.

Με μέσο ατομικό μισθολογικό κόστος 24.000 ευρώ, το συνολικό μισθολογικό κόστος της νέας ΕΡΤ ανέρχεται στα περίπου 60.000.000 ευρώ ετησίως, το οποίο δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι όροι του βαθμολογικού και μισθολογικού καθεστώτος του προσωπικού της εταιρείας, το οποίο προσλαμβάνεται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου καθορίζονται με συλλογική σύμβαση εργασίας μεταξύ της ΕΡΤ ΑΕ και των συνδικαλιστικών εκπροσώπων των εργαζομένων.

Με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου υπουργού Επικρατείας ρυθμίζεται η περίπτωση της εξαίρεσης από την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους για όσους καταναλωτές ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια θα αποφασισθούν με κοινή υπουργική απόφαση.

Σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ ΑΕ, αυτό θα έχει πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται μία φορά και δύο από τα μέλη θα εκλέγονται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από τους εργαζόμενους. Τα υπόλοιπα μέλη θα επιλέγονται έπειτα από δημόσια πρόσκληση του υπουργού Επικρατείας και αντίστοιχη εισήγηση στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλή, η οποία και διατυπώνει άποψη.

Επίσης, προβλέπεται για πρώτη φορά η σύναψη Συμφωνίας Αρχών μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΡΤ ΑΕ, κατόπιν διαβούλευσης με το ΕΣΡ και τους εργαζόμενους. Με τη Συμφωνία Αρχών προβλέπονται οι όροι διασφάλισης του πλουραλισμού και της πολυφωνίας στην ενημέρωση, η ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, καθώς και οι κανόνες διαφάνειας των οικονομικών πόρων.

Ακόμα, επιτρέπεται η ανάθεση έργου ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την παραγωγή ή την επεξεργασία ή την παρουσίαση συγκεκριμένου ραδιοφωνικού, τηλεοπτικού ή διαδικτυακού προϊόντος.

Τέλος, το κόστος των έργων, που ανατίθενται και παρέχονται, δεν μπορεί συνολικά να υπερβαίνει το ποσοστό της τάξεως του 25 % του ετήσιου προϋπολογισμού των παρεχόμενων από την εταιρεία ραδιοτηλεοπτικών και διαδικτυακών προϊόντων.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ)